Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

Očuvanje gnijezda strogo zaštićene vrste

 • 02. ožujka 2016.
 • Priroda i zaštita okoliša
Očuvanje gnijezda strogo zaštićene vrste

Kroz Projekt „Zaštita i očuvanje bijele rode u Vukovarsko-srijemskoj županiji“ vlasnici objekata na kojima se nalazi gnijezdo bijele rode ostvaruju pravo na godišnju naknadu od 700,00 kuna. Naknada se isplaćuje preko Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima  a sredstva osigurava Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u suradnji s županijom Vukovarsko-srijemskom. Gnijezda bijele rode koja se nalaze na stablima su rijetka i na njih se ne isplaćuje naknada za očuvanje,...

Cvijet iz ledenog doba

 • 24. veljače 2016.
 • Priroda i zaštita okoliša
Cvijet iz ledenog doba

Rana ozimica ( Eranthis hyemalis L.) genetski je prilagođena životu na vrlo niskim temperaturama. Upravo joj je ta prilagodba omogućila da preživi milijune godina i nepovoljne uvjete ledenih doba, ali je postala izuzetno rijetka. Vrlo je zanimljivo i vrijeme cvatnje ove biljke koje se odvija krajem zime kada je gotova sva priroda u stanju mirovanja. Zbog ovih razloga, rana ozimica je zaštićena kao tercijarni relikt po odredbi Zakona o zaštiti prirode još od 1958. godine, te se posebna pažnja vodi...

Zimsko kartiranje gnijezda

 • 17. veljače 2016.
 • Priroda i zaštita okoliša
Zimsko kartiranje gnijezda

Djelatnici Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Vukovarsko-srijemske županije nastavili su s redovitim kartiranjem gnijezda strogo zaštićenih životinjskih vrsta koje su određene kao indikatorske. Naime, radi izrade objedinjenog izvješća o gniježđenju vrsta koje su proglašene ciljnim  za monitoring na razini Europske unije, Javna ustanova svake godine redovito bilježi podatke o broju gnijezda i  aktivnosti odraslih parova ciljnih vrsta koji su vrlo značajni za očuvanje...

Ptice Vukovarsko-srijemske županije

 • 10. veljače 2016.
 • Priroda i zaštita okoliša
Ptice Vukovarsko-srijemske županije

Javna ustanova Vukovarsko-srijemske županije tiskala je novu publikaciju s nazivom „Ptice Vukovarsko-srijemske županije“. Radi se o fotomonografiji čiji autor je Mario Raguž, viši stručni savjetnik Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima.  Na više od dvije stotine stranica detaljno su opisane pojedine strogo zaštićene vrste ptice koje prebivaju na prostoru naše županije  i o kojima je autor tijekom višegodišnjeg rada prikupljao podatke. Tekstovi i fotografije koji se nalaze...

Obilježavanje Međunarodnog dana močvarnih staništa

 • 04. veljače 2016.
 • Priroda i zaštita okoliša
Obilježavanje Međunarodnog dana močvarnih staništa

Konvencija o očuvanju vlažnih područja – Ramsarska konvencija, donesena 1971. godine ima za cilj zaštitu prostora koji su od presudne važnosti za opstanak biljnih i životinjskih vrsta i njihovih zajednica. Zbog toga se 2. veljače svake godine u svijetu obilježava kao Svjetski dan močvarnih područja  pod okriljem Konvencije. Na inicijativu Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Vukovarsko-srijemske županije svake godine se vrši obilježavanje Međunarodnog dana močvarnih staništa...

Aktivnosti u zaštiti vrste

 • 27. siječnja 2016.
 • Priroda i zaštita okoliša
Aktivnosti u zaštiti vrste

Ivanjski rovaš jedini je predstavnik roda rovaša u Europi. Iako se radi o tropskom gušteru, male populacije ove vrste potvrđene su i u Republici Hrvatskoj a zanimljivo je da se jedna nalazi na prostoru Vukovarsko-srijemske županije u zaštićenom spomeniku parkovne arhitekture u Iloku. Radi se o ugroženoj i strogo zaštićenoj vrsti koja je uvrštena u Crvenu knjigu vodozemaca i gmazova Hrvatske, te je prema Pravilniku o visini naknade štete prouzročene nedopuštenom radnjom predviđena novčana kazna od...

Šumska zebra

 • 20. siječnja 2016.
 • Priroda i zaštita okoliša
Šumska zebra

Jedan od prepoznatljivih leptira koji boravi u šumama Vukovarsko-srijemske županije je mala zebra.Ime je dobio po karakterističnim zebrastim bijelim prugama na crnoj podlozi koje su na izduženim krilima vrlo efektne.  Može se također prepoznati po karakterističnom letu u zoni krošnje, ili se može vidjeti kako se opušteno sunča na lišću. Naime, sunčeva toplina mu je potrebna za zagrijavanje krila tako da u prijepodnevnim satima koristi svako pogodno osunčano mjesto koje će mu omogućiti što bolje prikupljanje...

Ljekoviti stanovnik močvare

 • 13. siječnja 2016.
 • Priroda i zaštita okoliša
Ljekoviti stanovnik močvare

Močvarna žuta perunika od davnina se koristila u narodnoj medicini za liječenje kašlja, budući da podanak sadrži eterična ulja, iridin, škrob, smole i tanine. Ljepota ovog cvijeta povezivana je tijekom stoljeća s nadnaravnim, pa  je i  naziv cvijeta nastao od imena vrhovnog staroslavenskog boga Peruna i njegove žene Perunike. Na prostoru naše županije najčešće se može vidjeti na vlažnim staništima, uz riječne tokove, na rijetkim i vrijednim močvarnim prostorima gdje ju je zabilježio Mario Raguž,...

Rezultati zimskog prebrojavanja močvarica

 • 05. siječnja 2016.
 • Priroda i zaštita okoliša
Rezultati zimskog prebrojavanja močvarica

Početak  godine djelatnici Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Vukovarsko-srijemske županije provode na terenskom radu tradicionalnog zimskog prebrojavanja ptica močvarica koji ima međunarodni karakter. Cilj je prikupljanje što više podataka o vrstama i brojnosti ptica vodenih staništa i njihovo objedinjavanje kako bi se utvrdilo stanje populacije zabilježenih vrsta. Prebrojavanje  je vršeno na ukupno deset lokacija i utvrđen je najveći broj obične divlje patke,  zabilježene...

Svadbeni plesač

 • 29. prosinca 2015.
 • Priroda i zaštita okoliša
Svadbeni plesač

U prirodi postoji šarolikost boja i obrazaca ponašanja kojima se partneri međusobno privlače i izazivaju interes suprotnog spola. Jedna od vrsta s posebnim obredom snubljenja je ćubasti gnjurac. Zanimljive kretnje koje izvode mužjak i ženka sastoje se od niza klanjanja i istaknutih pokreta koji su posebno naglašeni zbog tamne dvoroge krijeste  na glavi.  Na prostoru Vukovarsko-srijemske županije ćubasti gnjurac je gnjezdarica i selica prisutna samo tijekom ljeta. Gnijezdi se u plitkim i prostranim...

Vrh