Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

Sudjelovanje na 5. Simpoziju s međunarodnim sudjelovanjem „Kopački rit jučer, danas, sutra, 2016.“

 • 30. rujna 2016.
 • Priroda i zaštita okoliša
Sudjelovanje na 5. Simpoziju s međunarodnim sudjelovanjem „Kopački rit jučer, danas, sutra, 2016.“

U organizaciji Javne ustanove Parka prirode Kopački rit održan je 5. Simpozij s međunarodnim sudjelovanjem „Kopački rit jučer, danas, sutra, 2016.“ u Parku prirode Kopački rit 29. i 30. rujna, 2016. godine, u Kompleksu Dvorac Tikveš. Na simpoziju su predstavljena istraživanja i djelatnosti koje se provode u Kopačkom ritu ili su vezana za njega i njegovu okolicu. Obrađene teme su rezultati znanstvenih istraživanja u Parku prirode „Kopački rit“ ili obrađene teme s područja zaštite prirodne i kulturne...

Završena prva etapa radova krajobraznog uređenja

 • 28. rujna 2016.
 • Priroda i zaštita okoliša
Završena prva etapa radova krajobraznog uređenja

Tijekom rujna izvršeni su pripremni građevinski radovi na izvođenju Projekta krajobraznog uređenja značajnog krajobraza „Virovi“ i posebnog rezervata šumske vegetacije „Lože“ unutar ekološke mreže Natura 2000 „Spačvanski bazen“. Radove na Projektu za Javnu ustanovu za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Vukovarsko-srijemske županije obavlja izvođač „Izgradnja-VVK d.o.o.“ a sastojali su se od geodetskog obilježavanja staze te građevinskih radova uređenja trase staze uz korištenje postojećih...

Zaključen popis za isplatu naknade

 • 22. rujna 2016.
 • Priroda i zaštita okoliša
Zaključen popis za isplatu naknade

Popis vlasnika objekata na kojima se nalazi gnijezdo bijele rode u našoj županiji zaključen je i spreman radi financiranja isplate naknade u okviru Projekta „Zaštita i očuvanje bijele rode u Vukovarsko-srijemskoj županiji“ koja se očekuje do konca tekuće godine. Naime, za sva gnijezda bijele rode koja se nalaze na objektima u vlasništvu fizičke ili pravne osobe na prostoru naše županije osigurana je godišnja naknada od 700,00 kuna koja se isplaćuje kao odšteta za oštećenja na krovištu ili dimnjaku...

Sudjelovanje na radionici "Unapređenje Registra onečišćavanja okoliša i integracija u informacijski sustav"

 • 15. rujna 2016.
 • Priroda i zaštita okoliša, Prostorno uređenje i graditeljstvo

Danas je u Hrvatskoj agenciji za okoliš i prirodu, održana radionica u svezi izrade Priručnika o registru onečišćavanja okoliša s naglaskom na Vodič za izračun emisija u zrak. Na radionici su bili nazočni francuski eksperti, kao nosioci izrade Priručnika, te predstavnici Ministarstva zaštite okoliša i prirode, Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Hrvatske agencije za okoliš i prirodu. Pored rečenih pozvani s ciljem davanja svojih prijedloga djelatnici iz četiri županije, koji u svojim...

Popravak šumske staze Kanovci

 • 14. rujna 2016.
 • Priroda i zaštita okoliša
Popravak šumske staze Kanovci

Redovito održavanje šumske staze park-šume Kanovci i priprema za odvijanje nastave u prirodi učeničke populacije osnovnih škola u neposrednoj blizini park šume Kanovci odvija se u dvije faze. Prvu fazu je uspješno provela šumarija Vinkovci Uprave šuma podružnica Vinkovci i sastojala se od uređivanja trase staze u duljini od jednog kilometra i širini od dva metra kako bi bila prohodna i pogodna za korisnike. Druga faza je u tijeku i  provodi ju Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima...

Početak radova uređenja zaštićenih područja prirode

 • 07. rujna 2016.
 • Priroda i zaštita okoliša
Početak radova uređenja zaštićenih područja prirode

S prvim danima rujna počeli su građevinski radovi uređenja zaštićenih područja prirode financiranih kroz Projekt krajobraznog uređenja značajnog krajobraza „Virovi“ i posebnog rezervata šumske vegetacije „Lože“ u Natura 2000 ekološkoj mreži Vukovarsko-srijemske županije - Spačvanskom bazenu. Početak radova na lokalitetu obilježen je sastankom Projektnog tima i uvođenjem u projekt izvođača građevinskih radova, tvrtke Izgradnja-VVK d.o.o. U vrijednosti građevinskih radova od gotovo milijun kuna biti...

Najmanje lastavice Vukovarsko-srijemske županije

 • 10. kolovoza 2016.
 • Priroda i zaštita okoliša
Najmanje lastavice Vukovarsko-srijemske županije

Iako najmanja ptica iz porodice lastavica, bregunica je vrlo korisna za ljude jer se hrani komarcima. Prema provedenim istraživanjima, jedna obitelj bregunica zahvaljujući svojim izvanrednim letačkim sposobnostima ulovi i pojede do 10000 komaraca dnevno čime znatno utječe na smanjenje njihove populacije. Budući da je vrlo društvena i gnijezdi se u kolonijama koje mogu brojiti nekoliko stotina obitelji, komarci u njihovoj blizini ne predstavljaju smetnju za ljude i stoku jer bregunice  vrlo uspješno...

Prirodna regulacija prijenosnika bolesti

 • 04. kolovoza 2016.
 • Priroda i zaštita okoliša
Prirodna regulacija prijenosnika bolesti

Značaj seoske lastavice ( Hirundo rustica L.) kao prirodnog regulatora brojnosti muha i drugih letećih kukaca na seoskim gospodarstvima koja se u većoj ili manjoj mjeri bave uzgojem goveda, povećao se pojavom opasnosti od Bolesti kvrgave kože. Bolest se prenosi muhama i komarcima kojima se lastavica hrani i prirodno regulira njihovu populaciju, međutim gniježđenje lastavica na seoskim gospodarstvima nije uspješno kao ranije čemu može biti razlog korištenje  kontaktnih insekticida za suzbijanje muha...

Harlekinska selica Vukovarsko-srijemske županije

 • 27. srpnja 2016.
 • Priroda i zaštita okoliša
Harlekinska selica Vukovarsko-srijemske županije

Pčelarica je lako uočljiva ptica zbog izrazito šarenog perja plave, zelene, žute i kestenjaste boje. U Vukovarsko-srijemskoj županiji obitava od travnja do listopada, kada kreće na migracijski put do afričkih zimovališta. Na zahtjev Hrvatske agencije za okoliš i prirodu, djelatnici Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Vukovarsko-srijemske županije izvršili su inventarizaciju i monitoring staništa ove vrste na prostoru naše županije. Zabilježeno je više kolonija s gotovo...

Prijave novih korisnika naknade

 • 20. srpnja 2016.
 • Ostalo, Priroda i zaštita okoliša
Prijave novih korisnika naknade

U tijeku je zaprimanje prijava i priprema dokumentacije za popis vlasnika objekata na prostoru Vukovarsko-srijemske županije koji imaju pravo na naknadu u sklopu Projekta „Zaštita i očuvanje bijele rode u Vukovarsko-srijemskoj županiji“ koji provodi Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima. Za sva gnijezda bijele rode koja se nalaze na objektima u vlasništvu fizičke ili pravne osobe na prostoru naše županije osigurana je godišnja naknada od 700,00 kuna koja se isplaćuje kao...

Vrh