Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

Dugotrajno putovanje

 • 07. rujna 2017.
 • Priroda i zaštita okoliša
Dugotrajno putovanje

Bijela roda sigurno je najpoznatija ptica selica, koja je od davnina tradicionalno vezana uz čovjeka i ljudska naselja. Jedna je od najvećih kopnenih ptica koje obitavaju na prostoru Vukovarsko-srijemske županije, gnijezdeći se u našim selima i gradovima. Ova godina je bila izuzetno uspješna za rode po brojnosti mladih ptica koje su došle na svijet  na prostoru naše županije. Nakon vremenskog perioda nešto duljeg od dva mjeseca i nakon što su stasale te naučile vještine potrebne za preživljavanje,...

Strogo zaštićeni leteći cvijet

 • 30. kolovoza 2017.
 • Priroda i zaštita okoliša
Strogo zaštićeni leteći cvijet

Nizinski travnjaci i rubovi šuma Vukovarsko-srijemske županije predstavljaju stanište lastinog repa, prepoznatljive vrste danjeg leptira. Po veličini i rasponu krila koji može biti do 80 milimetara,  pripada među velike danje leptire a po koloraciji i obliku krila sasvim sigurno u najljepše. Lastin rep je pravi kralj i leteći cvijet među leptirima koji obitavaju na prostoru naše županije. Trenutno se može vidjeti druga generacija ove vrste kako se hrani nektarom na pojedinim pogodnim stanišnim lokalitetima...

Prijedlog buduće zaštite

 • 23. kolovoza 2017.
 • Priroda i zaštita okoliša
Prijedlog buduće zaštite

Odlukom Skupštine Vukovarsko-srijemske županije prestala je važiti zaštita pojedinih  područja prirode na prostoru naše županije. Iako su proglašena zaštićenim prije osamnaest godina, pravna procedura prilikom postupka njihovog proglašenja formalno nije provedena ispravno, što je utvrđeno prilikom obavljanja revizije. Nakon osnivanja Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima, započeo je mukotrpan rad na promijeni odnosa prema zaštićenoj prirodi, te je stečeno dragocjeno iskustvo...

Ljekovita livadska biljka

 • 17. kolovoza 2017.
 • Priroda i zaštita okoliša
Ljekovita livadska biljka

Metvica je ljekovita livadska biljka koja može na istom staništu biti zastupljena s više različitih vrsta. Stanište joj predstavljaju vlažne livade i pašnjaci s ekstenzivnim stočarstvom kojih je vrlo malo zbog napuštanja ovog oblika uzgoja, te su na drugom mjestu po statusu ugroženosti. U ljetnom periodu može se vidjeti u cvatu na pojedinim pogodnim lokalitetima  naše županije, gdje ju je zabilježio Mario Raguž, djelatnik Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Vukovarsko-srijemske...

Dobra suradnja s udrugama

 • 10. kolovoza 2017.
 • Priroda i zaštita okoliša
Dobra suradnja s udrugama

Na poziv Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Vukovarsko-srijemske županije, više različitih udruga iskazalo je interes za korištenjem objekta promatračnice za ptice u Natura 2000 ekološkoj mreži neposredno uz   Borovo. Promatračnica je izgrađena tijekom izvođenja Projekta „Tri rijeke =jedan cilj“, Programa prekogranične suradnje IPA CBC HU-HR 2007-2013. Početna suradnja s lokalnim udrugama je ostvarena  a promatračnicu za ptice mogu koristiti i zainteresirani pojedinci...

Ugroženi simbol medicine

 • 02. kolovoza 2017.
 • Priroda i zaštita okoliša
Ugroženi simbol medicine

Ispred svake ljekarne postavljen je lako  prepoznatljiv simbol medicine - zmija omotana oko štapa. Dugačka zmija omotana oko štapa je bjelica, koja je stanovnik i Vukovarsko-srijemske županije. Ova vrsta neotrovnice je autohtona na istoku i jugu Europe a svojim osvajanjima na druga područja proširili su je rimljani, koji su je izuzetno cijenili kako zbog vjerovanja u njene iscjeliteljske moći, tako i zbog  toga što je izuzetno korisna. Naime, bjelica se dok je mlada hrani gušterima a poslije izuzetno...

Uređivanje geološke poučne staze

 • 26. srpnja 2017.
 • Priroda i zaštita okoliša
Uređivanje geološke poučne staze

Geološka poučna staza „Gorjanovićev praporni profil u Vukovaru“ izgrađena je 2015. godine pomoću sredstava Europske unije iz Programa prekogranične suradnje IPA CBC HU-HR 2007-2013  kroz Projekt „Tri rijeke=jedan cilj“. Lokalitet je trajno zaštićen Odlukom županijske Skupštine kao geološki spomenik prirode.  Inicijativa o proglašenju zaštićenog područja prirode i uređenje poučne geološke staze provedeno je od strane Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Vukovarsko-srijemske...

Redovito održavanje

 • 18. srpnja 2017.
 • Priroda i zaštita okoliša
Redovito održavanje

Djelatnici Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Vukovarsko-srijemske županije trenutno obavljaju poslove redovitog održavanja objekta promatračnice za ptice u Natura 2000 ekološkoj mreži, neposredno uz Borovo. Promatračnica je izgrađena tijekom 2015. godine iz Projekta „Tri rijeke =jedan cilj“, Programa prekogranične suradnje IPA CBC HU-HR 2007-2013. Projekt je provodila Javna ustanova radi obnove krajobraza i zaštite biološke raznolikosti u okviru suradnje na području...

Suživot i bogatstvo prirode

 • 11. srpnja 2017.
 • Priroda i zaštita okoliša
Suživot i bogatstvo prirode

Mnoge vrste ptica dijele s ljudima isti životni prostor, te su postale  dio mitologije i kulturne baštine naroda. Na prostoru gdje postoje očuvani prirodni krajobrazi  i bogata biološka raznolikost, suživot između ptica i ljudi je u tijesnoj vezi. Naravno, održivo gospodarenje prirodnim dobrima ima veliki utjecaj kako na biološku raznolikost tako i na zdravlje samog stanovništva.  Jedna od tipičnih vrsta u suživotu s čovjekom na prostoru vodenih staništa Vukovarsko-srijemske županije je crvenokljuni...

Stabilna populacija pčelarica u 2017. godini

 • 07. srpnja 2017.
 • Priroda i zaštita okoliša
Stabilna populacija pčelarica u 2017. godini

Redoviti monitoring staništa pčelarica na prostoru Vukovarsko-srijemske županije kojeg provode djelatnici Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima, pokazao je u tekućoj godini dobre rezultate. Naime, stanje populacije ove strogo zaštićene životinjske vrste je stabilno, što znači da u prirodi ne postoje negativni utjecaji koji bi reducirali broj jedinki kao i da nema negativnog ljudskog utjecaja. Pčelarica je strogo zaštićena vrsta po odredbi Zakona o zaštiti prirode, te je...

Vrh