Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

Povjerenstvo za nadzor nad radom mrtvozornika VSŽ

Na temelju članka 5. i 7. Pravilnika o načinu pregleda umrlih te utvrđivanja vremena i uzroka smrti („Narodne novine“, broj 46/11., 6/13. i 63/14.), Županijska skupština Vukovarsko-srijemske županije je donijela Odluku o osnivanju i imenovanju članova/ica Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika na području Vukovarsko-srijemske županije, KLASA: 541-01/19-01/03, URBROJ: 2196/1-03/1-19-3, od 21. veljače 2019. godine, kojom je u radu Savjeta za zdravlje Vukovarsko-srijemske županije osigurano sudjelovanje predstavnika jedinica lokalne samouprave, komora u zdravstvu, strukovnih udruženja, udruga za zaštitu prava pacijenata te sindikata i poslodavaca u zdravstvu.

Ako građani imaju prigovore na rad mrtvozornika, prijedlog ili mišljenje o tome kako poboljšati kvalitetu rada mrtvozornika na području Vukovarsko-srijemske županije, mogu se obratiti Povjerenstvu na:

Adresu:                                       

Vukovarsko-srijemska županija

Povjerenstvo za nadzor nad radom mrtvozornika

na području Vukovarsko-srijemske županije

Glagoljaška 27, 32100 Vinkovci

Telefon: 032/344-122

    


U obavljanju nadzora nad radom mrtvozornika Povjerenstvo obavlja sljedeće poslove:

 • ovjerava evidenciju mrtvozornika koju vodi županija
 • obavlja pregled i ovjerava očevidnik o obavljenim pregledima umrlih za svaku godinu
 • razmatra primjedbe mrtvozornika vezane uz obavljanje mrtvozorničke službe na pojedinom području, te po potrebi izvješćuje nadležno ministarstvo o primjedbama mrtvozornika
 • predlaže mjere za unapređenje rada mrtvozorničke službe na pojedinom području i o predloženim mjerama izvješćuje nadležno ministarstvo
 • nadzire provedbu propisa koji reguliraju način pregleda umrlih i utvrđivanja vremena i uzroka smrti
 • izrađuje godišnje izvješće o obavljenim obdukcijama i radu mrtvozorničke službe, te isto dostavlja nadležnom ministarstvu, Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo i Županijskoj skupštini najkasnije do 28. veljače tekuće godine za prethodnu godinu. 

    


Članovi Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika na području Vukovarsko-srijemske županije su:

 1. Mato Puljić, dipl.oec., v.d. pročelnik Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb, kao predstavnik Vukovarsko-srijemske županije, predsjednik Povjerenstva
  , mag. iur., pročelnik Upravnog odjela za zdravstvo, kao predstavnik Vukovarsko-srijemske županije, predsjednik Povjerenstva
 2. mr. sc. Anto Blažanović, spec.patološke anatomije i sudske medicine, predstavnik iz redova dokrota medicine specijalista sudske medicine i patološke anatomije, član
 3. Vladislav Nadaš, dr.med.,spec kliničke citologije, predstavnik iz redova imenovanih mrtvozornika, član         
 4. Sanja Gali, dr.med.,spec.epidemiolog, predstavnik Zavoda za javno zdravstvo Vukovarsko-srijemske županije, član

Priloženi dokumenti

Vrh