Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

Otkrivanje i praćenje pojavnosti bolesti zlatne žutice vinove loze u vinogorju Srijem

Otkrivanje i praćenje pojavnosti bolesti zlatne žutice vinove loze u vinogorju Srijem

Naziv projekta: Otkrivanje i praćenje pojavnosti bolesti zlatne žutice vinove loze u vinogorju Srijem

Nositelj projekta: Vukovarsko-srijemska županija

Izvršitelj projekta: Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek

Ukupna vrijednost projekta: 245.625,00 kuna

Razdoblje provedbe: 19. prosinca 2019. – 31. prosinca 2021.

O projektu:

Uslijed potencijalno visokih šteta koje može uzrokovati, zlatna žutica se smatra jednom od najštetnijih bolesti vinove loze u Europi, gdje je indeksirana na A2 EPPO listi karantenskih organizama (Direktiva 2000/29/EC). Jedan od ključnih problema u detekciji bolesti je činjenica da se simptomi ne pojavljuju svake godine i slični su drugim žuticama, stoga je cilj ovog istraživanja detektirati prisutnost bolesti u tijelu vektora. Praćenje imaga američkog cvrčka (Scaphoideus titanus) može doprinijeti smanjenju širenja zlatne žutice u nezaražena područja. Drugi cilj je na razini cijelog područja na kojem se uzgaja vinova loza, te praćenjem stanja svakog pojedinog vinograda, napraviti pregled rasprostranjenosti simptoma zlatne žutice vinove loze, te na temelju dobivenih podataka izraditi digitalnu bazu podataka o svim zaraženim uzorcima vektora i zaraženih biljaka. Pored toga, izraditi će se i katastar zapuštenih vinograda cijelog istraživanog područja. Ovim će se stvoriti preduvjeti za daljnja postupanja svih dionika sektora vina s obzirom da su zapušteni vinogradi jedan od ključnih problema u uspješnom suzbijanju širenja bolesti.

Ciljevi projekta:

  1. Utvrditi prisutnost vektora bolesti na terenu, te prisutnost fitoplazme u uzorcima biljnog materijala simptomatičnih trsova vinove loze.
  2. Savjetovati optimalne rokove i načine primjene insekticida s ciljem suzbijanja vektora i daljnjeg širenja bolesti.
  3. Izraditi digitalnu bazu podataka o svim analiziranim uzorcima vektora i zaraženih biljaka.
  4. Izraditi katastar zapuštenih vinograda s opisom stanja.

Dobiveni rezultati u ovom istraživanju dati će uvid u prisutnost i rasprostranjenost bolesti zlatne žutice vinove loze u vinogorju Srijem, te će se adekvatnim tretiranjima protiv vektora ili preporukama za vađenjem pojedinih trsova ili dijelova vinograda utjecati na smanjenje širenja zlatne žutice u nezaražena područja. Izradom katastra zapuštenih vinograda stvoriti će se preduvjeti za daljnja postupanja svih dionika s obzirom da su zapušteni vinogradi jedan od ključnih problema u uspješnom suzbijanju širenja bolesti.

Vrh