Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

Dani otvorenih vrata EU projekata u Domu za starije i nemoćne osobe Ilok

 • 19. studenog 2021.
 • Zdravstvo i socijalna skrb
Dani otvorenih vrata EU projekata u Domu za starije i nemoćne osobe Ilok

“Dani otvorenih vrata EU projekata“ se petu godinu za redom održavaju diljem Republike Hrvatske sa ciljem upoznavanja najšire javnosti sa EU projektima koji su svojom provedbom dali doprinos razvoju lokalnih zajednica u raznim područjima. Ove godine se „Dani otvorenih vrata EU projekata“ održavaju u razdoblju od 20. do 30. studenog 2021. godine. Tom prigodom se Dom za starije i nemoćne osobe Ilok uključio u obilježavanje budući da je sudjelovao u provedbi nekoliko EU projekata. Sukladno epidemiološkoj...

Promotivna kampanja „ DOMAĆE JE NAŠE“

 • 04. studenog 2021.
 • Ostalo
Promotivna kampanja „ DOMAĆE JE NAŠE“

Agro-klaster d.o.o. Vinkovci u suradnji sa Vukovarsko-srijemskom županijom i Turističkom zajednicom Vukovarsko-srijemske županije pokreće promotivnu kampanju pod nazivom „DOMAĆE JE NAŠE“ i porukom „Okusi najbolje“. Svrha kampanje je promovirati  tradicionalne, domaće, slavonske i srijemske proizvode, upozoriti na potrebu mijenjanja prehrambenih navika te ukazati na pozitivne zdravstvene,  gospodarske i demografske efekte takvog, nazovimo ga lokalpatriotskog, pristupa vlastitoj prehrani.  Cilj nam...

Najava 4. Sjednice Županijske skupštine

 • 19. listopada 2021.

REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA  ŽUPANIJA ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA KLASA: 021-01/21-01/07 URBROJ: 2196/1-03-21-1 Vinkovci, 18. listopada 2021.   Na temelju članka 34. stavka 3. i 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi      („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/15, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15-ispravak,             123/17, 98/19 i 144/20), članka 26. Statuta Vukovarsko-srijemske županije („Službeni vjesnik“, br. 3/21) te članka 19....

Bliže nam se 32. Pjesnički susreti

 • 30. rujna 2021.
Bliže nam se 32. Pjesnički susreti

Nakon odgađanja u svibnju, konačno možemo objaviti da će se 32. Pjesnički susreti “Drenovci 2021.” održati u subotu, 02. listopada, u Drenovcima.   PROGRAM 32. PJESNIČKIH SUSRETA „DRENOVCI 2021. 02. listopada 2021.    Subota, 02. listopada - 16,00 – Polazak autobusa s parkinga hotel „Slavonija“, Vinkovci - 17,15 – Obilazak Marijanskog svetište „Šumanovci“ i lokaliteta „Čardaci na Savi“ - 19.00 – Knjižnica Drenovci – Izložba „35. godina Pjesničkih susreta“ (plakati, programi, fotografije …) – Priređivač:...

TREĆI FESTIVAL DJEČJE KNJIGE U VINKOVCIMA

 • 21. rujna 2021.
TREĆI FESTIVAL DJEČJE KNJIGE U VINKOVCIMA

Treći festival dječje knjige u Vinkovcima održati će se 23. 09. 2021. u Gradskoj čitaonici i knjižnici Vinkovci. Svečano otvorenje zakazano je za 11,00 sati. Predstavljanje pisaca - gostiju biti će poslije otvorenja Festivala. U petak 24.09.2021. godine pisci i ilustratori posjetiti će Osnovnu školu Čakovci u Čakovcima. Zatvaranje festivala predviđeno je za 20,00 sati u Ogranku Matice hrvatske u Vinkovcima. Festival organizira Vukovarsko-srijemska županija s partnerima Gradskom knjižnicom i čitaonicom ...

Najava 3. Sjednice Županijske skupštine

 • 17. rujna 2021.

Na temelju članka 34. stavka 3. i 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/15, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15-ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 26. Statuta Vukovarsko-srijemske županije („Službeni vjesnik“ br. 3/21) te članka 19. i 40. Poslovnika Županijske skupštine Vukovarsko-srijemske županije („Službeni vjesnik“ br. 3/21) sazivam    3. sjednicu ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE 30. rujna 2021. god. (četvrtak)...

Najava 2. Sjednice Županijske skupštine

 • 05. srpnja 2021.

Na temelju članka 34. stavka 3. i 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/15, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15-ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 26. Statuta Vukovarsko-srijemske županije („Službeni vjesnik“ br. 3/21) te članka 19. i 40. Poslovnika Županijske skupštine Vukovarsko-srijemske županije („Službeni vjesnik“ br. 3/21), sazivam   2. sjednicu ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE 15. srpnja 2021. god. (ČETVRTAK)...

Pridružite nam se na ROSEWOOD4.0 prvom studijskom putovanju Centra za jugoistočnu Europu 23. lipnja u Žiriu, Slovenija

 • 18. lipnja 2021.
 • Ostalo
Pridružite nam se na ROSEWOOD4.0 prvom studijskom putovanju Centra za jugoistočnu Europu 23. lipnja u Žiriu, Slovenija

Pozivamo Vas na studijsko putovanje u slovensku tvrtku M SORA i predstavljanje njihove mobilne aplikacije za prikupljanje korištenog drva – RecAPPture. Na studijskom putovanju ćete saznati više informacija o aplikaciji koja je razvijena s ciljem povezivanja korisnika koji žele zbrinuti korišteno drvo i tvrtke M SORA, koja od takvog drva proizvodi drvene prozore. Cilj inicijative je promovirati i olakšati prikupljanje korištenog drva i doprinijeti kaskadnoj upotrebi istog. Više informacija na Pozivu i Dnevnom redu Radujemo...

Najava konstituirajuće sjednice Županijske skupštine

 • 10. lipnja 2021.

17. lipnja (ČETVRTAK) 2021. godine u 10.00 sati u velikoj županijskoj vijećnici u Vinkovcima, Glagoljaška 27A   D N E V N I  R E D             - Otvaranje konstituirajuće sjednice i utvrđivanje kvoruma 1. Izbor Mandatnog povjerenstva 2. Izvješće Mandatnog povjerenstva i verifikacija mandata članova Županijske skupštine - utvrđivanje člana Županijske skupštine koji će predsjedavati sjednicom do izbora predsjednika Županijske skupštine - svečana prisega članova Županijske skupštine 3. Izbor Odbora...

Obilježavanje Međunarodnog dana sporta

 • 25. svibnja 2021.
 • Sport, mladi i demografija
Obilježavanje Međunarodnog dana sporta

Povodom Međunarodnog dana sporta, dana 26.05.2021. godine, Biciklistički klub Sokol-Cestorad Vinkovci u suradnji s Upravnim odjelom za sport, mlade i demografiju Vukovarsko-srijemske županije, dana 26.05.2021. godine organizira BICIKLIJADU -          s početkom u 18,00 sati -          mjesto okupljanja u Ulici Josipa Matasović 1, Vinkovci (kod HAK-a) -          predviđena ruta Vinkovci – Rokovci – Vinkovci Svi sudionici Biciklijade, pridržavat će se propisanih epidemioloških mjera.

Vrh