Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

Informacija o III. Izmjenama i dopunama Prostornog plana Vukovarsko-srijemske županije

 • 03. listopada 2012.
 • Prostorno uređenje i graditeljstvo

Odlukom Županijske skupštine Vukovarsko-srijemske županije o izradi III. Izmjena i dopuna Prostornog plana Vukovarsko-srijemske županije („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije, broj 03/2011) i Odlukom o izmjeni odluke o izradi III. Izmjena i dopuna Prostornog plana Vukovarsko-srijemske županije („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije, broj 02/2012) Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Vukovarsko-srijemske županije provodi postupak III. Izmjena i dopuna...

Informacija o ozakonjenju nezakonito izgrađenih zgrada

 • 03. listopada 2012.
 • Prostorno uređenje i graditeljstvo

Vukovarsko-srijemska županija (Upravni odjel za prostorno uredjenje, gradnju i zaštitu okoliša) je zauzela aktivni pristup u rješavanju nelegalne gradnje i kontinuirano odgovara na postavljene upite u vezi aktivnosti koje treba provesti u cilju njenog sprječavanja i sanacije. Zahtjevi za ozakonjenje nezakonito izgradjenih zgrada se moraju podnijeti najkasnije do: -          31. 12.2012. godine za zgrade za koje je gradjevni inspektor donio rješenje za uklanjanje do dana stupanja na snagu Zakona o...

Informacija o izdanim lokacijskim i građevnim dozvolama, odnosno aktima za gradnju , tijekom 2011. godine

 • 03. listopada 2012.
 • Prostorno uređenje i graditeljstvo

Koliko je izdano akata kojima se odobrava gradnja ( rješenja o uvjetima građenja i potvrde glavnog projekta) tijekom 2011. godine?   Upravni odjel za prostorno uredjenje, gradnju i zaštitu okoliša Vukovarsko-srijemske županije, za područje triju gradova (Županja, Otok, Ilok) i 26 općina (Bošnjaci, Drenovci, Vrbanja, Gunja, Babina Greda, Štitar, Cerna, Gradište, Andrijaševci, Jarmina, Ivankovo, Nuštar, Markušica, Tordinci, Stari Jankovci, Stari Mikanovci, Vodjinci, Nijemci, Privlaka, Negoslavci, Bogdanovci,...

Obavijest studentima o isplaćenim stipendijama

 • 17. kolovoza 2012.
 • Obrazovanje, Financije

Korisnike stipendije Vukovarsko-srijemske županije obavještavamo da je dana 17. kolovoza 2012. godine isplaćena stipendija za mjesec srpanj, te je tako ispunjena obveza Vukovarsko-srijemske županije prema isplati stipendija za akademsku godinu 2011./2012. godinu. Upravni odjel za financije Vukovarsko-srijemske županije

Obavijest studentima o isplaćenim stipendijama

 • 12. srpnja 2012.
 • Financije, Obrazovanje

Korisnike stipendije Vukovarsko-srijemske županije obavještavamo da je dana 12. srpnja 2012. godine isplaćena stipendija za mjesec lipanj. Upravni odjel za financije Vukovarsko-srijemske županije

Obavijest studentima o isplaćenim stipendijama

 • 06. srpnja 2012.
 • Financije, Obrazovanje

Korisnike stipendije Vukovarsko-srijemske županije obavještavamo da je dana 06. srpnja 2012. godine isplaćena stipendija za mjesec svibanj. Upravni odjel za financije Vukovarsko-srijemske županije

Obavijest studentima o isplaćenim stipendijama

 • 09. svibnja 2012.
 • Financije, Obrazovanje

Korisnike stipendije Vukovarsko-srijemske županije obavještavamo da su dana 08. svibnja 2012. godine isplaćene stipendije za mjesec ožujak. Upravni odjel za financije Vukovarsko-srijemske županije

Župan Božo Galić proglasio elementarnu nepogodu

 • 19. travnja 2012.
 • Poljoprivreda, šumarstvo i ruralni razvoj, Ured župana

Temeljem Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda Županijsko povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda predložilo je županu proglašenje elementarne nepogode za područje Vukovarsko-srijemske županije. Zbog velikih materijalnih šteta na višegodišnjim nasadima i vinogradima, nastalih kao posljedica iznimno niskih temperatura (izmrzavanja) u veljači 2012. godine te mraza u travnju iste godine, župan Božo Galić, proglasio je danas 19. travnja 2012. godine elementarnu nepogodu za cijelo...

Održano javno izlaganje o Prijedlogu III Izmjena i dopuna Prostornog plana Vukovarsko-srijemske županije

 • 11. travnja 2012.
 • Ostalo

U Maloj vijećnici Vukovarsko-srijemske županije u Vinkovcima, održano je u javnoj raspravi, javno izlaganje o Prijedlogu III Izmjena i dopuna Prostornog plana Vukovarsko-srijemske županije. Javno izlaganje je u ime nositelja izrade otvorila Vesna Premuž-Štajcer, ravnateljica Zavoda za prostorno uređenje Vukovarsko-srijemske županije. Nazočni su upoznati o razlozima izmjena i dopuna Prostornog plana Vukovarsko-srijemske županije i o roku u kojem mogu dostaviti prijedloge i primjedbe na prijedlog Plana,...

Javna rasprava o prijedlogu III Izmjena i dopuna Prostornog plana Vukovarsko-srijemske županije

 • 27. ožujka 2012.
 • Prostorno uređenje i graditeljstvo

Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine, broj 76/07, 38/09 i 55/11), čl. 113. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju i gradnji ("Narodne novine", broj 90/11) i članaka 30. i 41. Statuta Vukovarsko-srijemske županije ("Službeni vjesnik" Vukovarsko-srijemske županije broj 19/10), Zavod za prostorno uređenje Vukovarsko-srijemske županije, objavljuje: JAVNU RASPRAVU o prijedlogu III Izmjena i dopuna Prostornog plana Vukovarsko-srijemske županije...

Vrh