Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

OBAVIJEST o JAVNOM UVIDU u provođenju postupka glavne ocjene o prihvatljivosti zahvata "Zimovnik u Opatovcu" za ekološku mrežu

 • 26. travnja 2013.
 • Priroda i zaštita okoliša

KLASA: UP/I-612-07/12-01/1 URBROJ: 2196/1-14-01-13-8 Vukovar, 26. travanj 2013. god.     Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Vukovarsko - srijemske županije iz Vukovara, na temelju odredbi članka 37. Zakona o zaštiti prirode ("Narodne novine", br. 70/05, 139/08, 57/11), članka 21., 22., 23., 24., 25., 26. i 27. Pravilnika o ocjeni prihvatljivosti plana, programa i zahvata za ekološku mrežu ("Narodne novine", br. 118/09) daje   OBAVIJEST o JAVNOM UVIDU u provođenju postupka...

Informacija o odluci da se Studija o utjecaju zahvata na okoliš "Uređenje desne obale Dunava od rkm 1333 do rkm 1328 na području grada Vukovara" upućuje na javnu raspravu

 • 28. ožujka 2013.
 • Priroda i zaštita okoliša, Prostorno uređenje i graditeljstvo

KLASA: UP/I-351-03/12-01/01 URBROJ: 2196/1-14-01-13-23 Vukovar, 28. ožujak 2013. god.   Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Vukovarsko - srijemske županije iz Vukovara, na temelju odredbi članka 137. stavka 1., članka 138. stavka 1., članka 139. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša ("Narodne novine", br. 110/07), članka 28. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš ("Narodne novine", br. 64/08 i 67/09) i članka 7. stavka 2. točke 1. Uredbe o informiranju i sudjelovanju...

Ponovna Javna rasprava o prijedlogu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana Vukovarsko-srijemske županije

 • 27. ožujka 2013.
 • Prostorno uređenje i graditeljstvo

  Na temelju članaka 86. i 95. stavak 4. Zakona o prostornom uređenju i gradnji ("Narodne novine", broj 76/07, 38/09 i 55/11) i članka 113. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju i gradnji ("Narodne novine" br. 90/11), Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, objavljuje     PONOVNU JAVNU RASPRAVU o prijedlogu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana Vukovarsko-srijemske županije     Javna rasprava sastoji se od javnog uvida i javnog izlaganja.   1. Javni uvid...

Obavijest studentima o isplaćenim stipendijama

 • 26. ožujka 2013.
 • Financije, Obrazovanje

Korisnike stipendije Vukovarsko-srijemske županije za akademsku godinu 2012./2013.,  obavještavamo da je dana 26. ožujka 2013. godine isplaćena stipendija za mjesec listopad, studeni i prosinac 2012. te siječanj i veljača 2013. Upravni odjel za financije Vukovarsko-srijemske županije

Obavijest studentima o isplaćenim stipendijama

 • 22. ožujka 2013.
 • Financije, Obrazovanje

Korisnike stipendije Vukovarsko-srijemske županije obavještavamo da su dana 22. ožujka 2013. godine isplaćene stipendije za mjesec veljaču. Upravni odjel za financije Vukovarsko-srijemske županije

Način prijeboja potraživanja za porezne dužnike

 • 06. ožujka 2013.
 • Poljoprivreda, šumarstvo i ruralni razvoj

APPRRR je Upravnom odjelu za poljoprivredu, šumarstvo i ruralni razvoj Vukovarsko-srijemske županije dostavio kratki naputak o postupku prijeboja poreznog duga. Kako ova problematika pobuđuje interes značajnoga dijela poljoprivrednih gospodarstava očitovanje te Agencije dajemo u cijelosti: APPRRR prosljeđuje podatke o odobrenim iznosima potpore FINI koja ih uparuje s podacima Porezne uprave o dugovanjima. FINA radi obračun duga u odnosu na odobreni iznos potpore. FINA dostavlja APPRRR-u datoteku...

Zaključci Državnog povjerenstva za procjenu štete od elementarnih nepogoda

 • 20. veljače 2013.
 • Poljoprivreda, šumarstvo i ruralni razvoj

Dana 20. veljače 2013. godine zaprimili smo dopis Državnog povjerenstva za procjenu štete od elementarnih nepogoda  sljedećeg sadržaja: „Državno povjerenstvo za procjenu štete od elementarnih nepogoda na drugoj sjednici održanoj 07. prosinca 2012. godine, donijelo je zaključak kojim se ne može udovoljiti zahtjevima za pomoć iz Državnog proračuna za 2012. godinu, oštećenicima stradalim od elementarnih nepogoda (niskih temperatura i mraza, tuče, oluje i suše) nastalih u tijeku 2012. godine u Republici...

Informacija o zahtjevu za postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat – Zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat Vodnogospodarski sustav Grabovo-Opatovac, revitalizacija ritova

 • 12. veljače 2013.
 • Priroda i zaštita okoliša, Prostorno uređenje i graditeljstvo

KLASA: UP/I-351-03/13-03/1 URBROJ: 2196/1-14-01-13-4 Vukovar, 08. Veljače 2013. god.   Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Vukovarsko - srijemske županije iz Vukovara, na temelju odredbi članka 137. stavka 1., članka 138. stavka 1., članka 139. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša ("Narodne novine", br. 110/07), članka 28. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš ("Narodne novine", br. 64/08 i 67/09) i članka 7. stavka 2. točke 1. Uredbe o informiranju i sudjelovanju...

Informacija o zahtjevu za postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat-Rekonstrukcija obaloutvrde i obalnog pojasa rijeke Dunav na području grada Vukovara – d.o. od ušća rijeke Vuke do Luke Vukovar i uređenja otoka športova

 • 01. veljače 2013.
 • Prostorno uređenje i graditeljstvo, Priroda i zaštita okoliša

KLASA: UP/I-351-03/13-03/2 URBROJ: 2196/1-14-01-13-2 Vukovar, 31. Siječanj 2013. god.   Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Vukovarsko - srijemske županije iz Vukovara, na temelju odredbi članka 137. stavka 1., članka 138. stavka 1., članka 139. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša ("Narodne novine", br. 110/07), članka 28. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš ("Narodne novine", br. 64/08 i 67/09) i članka 7. stavka 2. točke 1. Uredbe o informiranju i sudjelovanju...

Obavijest studentima o isplaćenim stipendijama

 • 30. siječnja 2013.
 • Financije, Obrazovanje

Korisnike stipendije Vukovarsko-srijemske županije obavještavamo da su dana 30. siječnja 2013. godine isplaćene stipendije za mjesec listopad, studeni i prosinac. Upravni odjel za financije Vukovarsko-srijemske županije

Vrh