Izbornik
heeader image
Javna ustanova za upravljanje zaštičenim prirodnim vrijednostima

Ustroj     Upravno vijeće     Dokumenti upravljanja     Kontakti    Fotogalerije

      

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Vukovarsko-srijemske županije (u daljnjem tekstu: JU) osnovana je Odlukom Županijske skupštine sukladno odredbi članka 76.stavak 1. i 4. Zakona o zaštiti prirode (N.N.br. 70/05).

JU započela je s radom 01.ožujka 2008. godine na organizaciji i ustrojstvu unutar ustanove sa svrhom dovođenja u funkcionalno stanje.

JU obavlja djelatnosti zaštite, održavanja i promicanja zaštićenih prirodnih vrijednosti na području Vukovarsko-srijemske županije u cilju zaštite i očuvanja izvornosti prirode, osiguravanja neometanog odvijanja prirodnih procesa i održivog korištenja prirodnih dobara, te nadzor nad provođenjem uvjeta i mjera zaštite prirode na zaštićenim područjima kojima upravlja JU.

Zaštićenim prirodnim vrijednostima kojima upravlja JU, upravlja se na temelju  godišnjeg programa zaštite, očuvanja, održavanja, korištenja i promicanja zaštićenih prirodnih vrijednosti.

Javnom ustanovom upravlja Upravno vijeće koje ima predsjednika i dva člana.
Predsjednika i članove Upravnog vijeća imenuje i razrješuje Županijska skupština Vukovarsko–srijemska.

 

Park šume

  Park šuma Kanovci.pdf 07. studenog 2017. 302,55 KB

Posebni rezervat

  Posebni rezervat šumske vegetacije Vukovarska ada.pdf 07. studenog 2017. 436,27 KB
  Posebni rezervat šumske vegetacije Radiševo.pdf 07. studenog 2017. 258,15 KB
  Posebni rezervat šumske vegetacije Lože.pdf 07. studenog 2017. 358,28 KB

Spomenici parkovne arhitekture

  Park u Nuštru.pdf 07. studenog 2017. 653,19 KB
  Park u Iloku.pdf 07. studenog 2017. 734,91 KB

Spomenik prirode

  Spomenici prirode.pdf 07. studenog 2017. 1,07 MB

Značajni krajobraz

 

Priloženi dokumenti

  Međunarodni dan promatranja ptica 07. listopada 2014. 528,25 KB
  Javna tribina projekta Centar za promatranje ptica Nijemci 16. rujna 2014. 329,81 KB
  Uvodna konferencija projekta Centar za promatranje ptica Nijemci 21. kolovoza 2014. 431,14 KB
  Gnježđenje orla štekavca u Vukovarsko-srijemskoj županiji 24. ožujka 2011. 15,21 MB
  Obični zelembać 24. ožujka 2011. 55 KB
  Zaštićene vrste gljiva u VSŽ.pdf 13. studenog 2017. 9,44 MB
  Prijedlog Natura 2000 u VSŽ (ppt).ppt 13. studenog 2017. 15,41 MB
  Laste koje se mogu vidjeti u RH.pdf 13. studenog 2017. 1,42 MB
  Introducirane vrste sisavaca u Europi.pdf 13. studenog 2017. 11,23 MB
  Dabar u Spacvi.pdf 13. studenog 2017. 272,77 KB
  Zdrav za 5.pdf 24. listopada 2017. 335,29 KB
  Mladi čuvari prirode.pdf 24. listopada 2017. 114,57 KB
  Međunarodni dan zaštite močvara.pdf 24. listopada 2017. 95,24 KB
  Europska noć muzeja.pdf 24. listopada 2017. 183,33 KB
  Dan biološke raznolikosti.pdf 24. listopada 2017. 74,93 KB
  Dabar.pdf 24. listopada 2017. 432,3 KB
  Bolesti koje prenose krpelji.pdf 24. listopada 2017. 68,69 KB
  Bogomoljka.pdf 24. listopada 2017. 139,5 KB

Monitoring vrsta

  Zimsko prebrojavanje ptica močvarica.pdf 24. listopada 2017. 95,57 KB
  Šišmiši.pdf 24. listopada 2017. 411,65 KB
  Prebrojavanje gnijezdećih kolonija vrane gačac.pdf 24. listopada 2017. 266,95 KB
  Pčelarica.pdf 24. listopada 2017. 95,54 KB
  Monitoring- Stepski sokol.pdf 24. listopada 2017. 74,29 KB
  Monitoring- Orao štekavac.pdf 24. listopada 2017. 362,15 KB
  Monitoring jelenka.pdf 24. listopada 2017. 261,75 KB
  Monitoring- Ivanjski rovaš.pdf 24. listopada 2017. 217,17 KB
  Monitoring crne žune.pdf 24. listopada 2017. 100,57 KB

Priloženi dokumenti

  Zaštita i očuvanje Bijele rode.pdf 24. listopada 2017. 115,67 KB
  Projekt TRI RIJEKE=JEDAN CILJ.pdf 24. listopada 2017. 305,1 KB
  Projekt - Virovi-Lože.pdf 24. listopada 2017. 168,06 KB
  Park šuma Kanovci.pdf 24. listopada 2017. 253,59 KB
  MANMON Natura 2000.pdf 24. listopada 2017. 66,51 KB
  Centar za promatranje ptica.pdf 24. listopada 2017. 175,08 KB
Vrh