Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image
Javna ustanova za upravljanje zaštičenim prirodnim vrijednostima

Zaštićene vrijednosti  Aktivnosti  Projekti Zaštita prirode

Ustroj   Upravno vijeće  Dokumenti upravljanja  Kontakti  Fotogalerije  Video

      

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Vukovarsko-srijemske županije (u daljnjem tekstu: JU) osnovana je Odlukom Županijske skupštine sukladno odredbi članka 76.stavak 1. i 4. Zakona o zaštiti prirode (N.N.br. 70/05).

JU započela je s radom 01.ožujka 2008. godine na organizaciji i ustrojstvu unutar ustanove sa svrhom dovođenja u funkcionalno stanje.

JU obavlja djelatnosti zaštite, održavanja i promicanja zaštićenih prirodnih vrijednosti na području Vukovarsko-srijemske županije u cilju zaštite i očuvanja izvornosti prirode, osiguravanja neometanog odvijanja prirodnih procesa i održivog korištenja prirodnih dobara, te nadzor nad provođenjem uvjeta i mjera zaštite prirode na zaštićenim područjima kojima upravlja JU.

Zaštićenim prirodnim vrijednostima kojima upravlja JU, upravlja se na temelju  godišnjeg programa zaštite, očuvanja, održavanja, korištenja i promicanja zaštićenih prirodnih vrijednosti.

Javnom ustanovom upravlja Upravno vijeće koje ima predsjednika i dva člana.
Predsjednika i članove Upravnog vijeća imenuje i razrješuje Županijska skupština Vukovarsko–srijemska.

Vrh