Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

Iz Matičnog ureda

Obavijest o radu Matičnog ureda Ilok, Matičnog ureda Ivankovo i Matičnog ureda Tovarnik u kolovozu 2022. godine

Zbog bolovanja u vremenskom periodu od 01.08.2022. do 04.08.2022. godine Matični ured Ilok i Matični ured Ivankovo neće raditi. Matični ured Tovarnik radit će 01.08.2022. godine. Poslove matičarstva obavljat će Matični ured Vukovar, Županijska 11, Vukovar, tel: 032/492-003, 032/492-004 i Matični ured Vinkovci, Glagoljaška ulica 27, Vinkovci, tel: 032/344-014, 032/344-019.

Od 08.08.2022. godine Matični ured Ilok i Matični ured Tovarnik nastavljaju s radom po ustaljenom rasporedu, dok će poslove matičarstva za Matični ured Ivankovo zbog godišnjeg odmora do 26.08.2022. godine obavljati Matični ured Vinkovci. Matični ured Ivankovo nastavlja s radom po ustaljenom rasporedu od 29.08.2022. godine.

   

Obavijest o radu MU Otok, MU Nijemci i MU Ivankovo u srpnju i kolovozu 2022. godine

- MU OTOK i MU NIJEMCI- od 20.7. do 4.8.2022. godine poslove matičarstva obavljat će MU VINKOVCI, Glagoljaška 27, Vinkovci, 032/344-019.

  Od 8.8.2022. matični uredi nastavljaju s radom po ustaljenom rasporedu.

- MU IVANKOVO - od 8.8. do 26.8.2022. poslove matičarstva obavljat će MU VINKOVCI, Glagoljaška 27, Vinkovci, 032/344-014.

 Od 29.8.2022. matični ured nastavlja s radom po ustaljenom rasporedu.

Obavijest o radu MU Ilok

Od 10.5. 2022. godine Matični ured Ilok će imati uredovne dane UTORAK I ČETVRTAK u Iloku, Trg N. Iločkog 13, od 8,00 do 14,00 sati.

Kontakt: matured.ilok@vusz.hr, 032/590-108

Za sve ostale dane možete se javiti u Matične urede Tovarnik ili Vukovar

Priloženi dokumenti

Vrh