Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

Istraživanje utjecaja mikorizacije na opskrbu vodom poljoprivrednih kultura u uvjetima suše,redukciju bolesti i štetnika, kao i opskrbu biljaka makro i mikro hranivima

„Istraživanje utjecaja mikorizacije na opskrbu vodom poljoprivrednih kultura u uvjetima suše, redukciju bolesti i štetnika, kao i opskrbu biljaka makro i mikro hranivima

Naručitelj projekta: Vukovarsko-srijemska županija

Izvršitelj projekta: Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek

Ukupna vrijednost projekta:  102.000,00 kuna

Izvor sredstava: Županijski proračun

Razdoblje izvršenja usluge:  od 2020. do kraja vegetacije 2022. godine

O projektu:

Predmet nabave je usluga obavljanja poslova istraživanja utjecaja mikorizacije na opskrbu vodom poljoprivrednih kultura u uvjetima suše, redukcija bolesti i štetnika , kao i opskrbu biljaka makro i mikro hranivima. Istraživanje se vrši  u mjestima Cerna, Gradište, Babina Greda, Privlaka, Drenovci , i Andrijaševci.

Izvršitelj se obavezuje sukladno Troškovniku i Projektnom zadatku provesti uslugu koja obuhvaća slijedeće poslove i aktivnosti u periodu od 2020 . – 2022. godine:

  • Istražiti utjecaj mikorizacije poljoprivrednih kultura na opskrbljenost vodom biljaka u sušnim periodima.
  • Istražiti utjecaj mikorizacije poljoprivrednih kultura na redukciju bolesti i štetnika poljoprivrednih kultura, a time i mogućnost reduciranja kemijskih fungicida i insekticida.
  • Istražiti utjecaj mikorizacije poljoprivrednih  kultura na opskrbu biljaka makro i mikro hranivima kao i mogućnost redukcije gnojidbe.
  • Tijekom vegetacije pratiti stanje tretiranih i netretiranih biljaka tijekom sušnih perioda te određivati vlagu tla.
  • Tijekom vegetacije pratiti simptome nedostatka hraniva , intenzitet infekcije patogenim bakterijama, kao i napad štetnika kod tretiranih i netretiranih biljaka.
Vrh