Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

Identifikacija područja i tehnologija proizvodnje pri uspostavi nasada KKO

Identifikacija područja i tehnologija proizvodnje pri uspostavi nasada kultura kratkih ophodnji

Naziv projekta: Identifikacija područja i tehnologija proizvodnje pri uspostavi nasada kultura kratkih ophodnji

Nositelj projekta: Vukovarsko-srijemska županija

Izvršitelj projekta: Energetski institut Hrvoje Požar Zagreb

Ukupna vrijednost projekta: 182.500,00 kuna

Izvor sredstava: Županijski proračun

Razdoblje provedbe: prosinac 2019. do prosinca 2021.

O projektu: Cilj projekta je analiza mogućnosti proizvodnje biomase iz KKO kroz stavljanje u funkciju neiskorištenih i/ili zapuštenih poljoprivrednih površina te posljedično doprinos energetskom, gospodarskom i ruralnom razvoju Županije. Projekt obuhvaća identifikaciju konkretnih područja i metoda proizvodnje nasada kultura kratke ophodnje (KKO) u Općini Drenovci, Općini Gunja i Općini Vrbanja te prijedlog mogućih putova proizvedene biomase.

Projekt obuhvaća:

  • Pregled statusa poljoprivrednog zemljišta na području analize s osvrtom na trenutačno stanje i korištenje, trendove i promjene u korištenju i pokrovu, te izdvajanje svih područja koja zadovoljavaju zakonske uvjete za uzgoj KKO.
  • Daljnju analizu izdvojenih područja iz prethodnog koraka s aspekta različitih ekoloških (tlo, voda, biološka raznolikosti) i socioekonomskih (namjena zemljišta te trenutačna uporaba zemljišta) parametara te selekcija užeg opsega površina.
  • Kemijsku analizu tla na izdvojenim površina te na temelju prethodnih koraka odabir 2-6 potencijalnih pilot područja. Provođenje konzultacija s relevantnim nacionalnim i lokalnim dionicima kako bi se na vrijeme identificirale moguće prepreke u razvoju te usuglasila prikladnost odabranih pilot područja, s krajnjim ciljem identifikacije finalna sva pilot područja s najboljim karakteristikama i potencijalom za osnivanje nasada.
  • Definiciju vrsta, metoda i tehnologija za osnivanje na pilot površinama KKO na temelju prethodno provedenih analiza i sukladno zakonskoj regulativi (Pravilnik o popisu biljnih vrsta za osnivanje drvenastih kultura kratkih ophodnji te načinu i uvjetima pod kojima se mogu uzgajati (NN 16/2019).
  • Analizu potencijalnih tijekova sirovine tj., identifikacija oblika korištenja sirovine i potencijalnih korisnika.
  • Financijsku konstrukciju pilot ploha koja uključuje prikaz troškova pripreme zemljišta, podizanja nasada te pretpostavljenu dobit na temelju najizvjesnije tehnologije korištenja.
  • Analizu mogućih dodatnih pozitivnih učinaka uzgoja KKO na odabranim lokacijama (usluge ekosustava, ruralni razvoj, socijalni i ekonomski aspekti) te analiza rizika proizvodnje s obzirom na moguće poteškoće.

Rezultat projekta je detaljna analiza pogodnosti poljoprivrednih područja u predmetnim općinama za proizvodnju KKO s različitih aspekata, izdvajanje pilot područja (2) na temelju analize te  plan razvoja KKO na pilot područjima.

Vrh