Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image
Agrotehnološki centar

Poljoprivredni razvoj je, općenito, proces promjene koji se sastoji od mobilizacije ljudskih i kapitalnih resursa, s ciljem poboljšanja uvjeta i standarda života poljoprivrednika i ruralne populacije neke određene regije.

Naša je zadaća tražiti rješenja za glavne zapreke razvoja poljoprivrede i ruralnog prostora u Vukovarsko-srijemskoj županiji, a one su: tradicionalno organizirana poljoprivredna proizvodnja i realno mali zemljišni posjedi; slaba vodoravna  i okomita uvezanost poljoprivrednih proizvođača kao i slaba međusektorska uvezanost; slabo  korišten potencijal za stvaranje jakog “slavonskog brenda“. Korištenje voda, pa i gospodarenje vodama uopće, značajno je ispod realnih mogućnosti i potreba; uvođenje međunarodnih standarda u poljoprivrednu proizvodnju i s tim povezana praksa cjeloživotnog učenja lokalnih poljoprivrednih proizvođača, kao i prijenos znanja i iskustava.

Ukupni cilj svih aktivnosti koje provodi Vukovarsko-srijemska županija u sektoru poljoprivrede, jeste povećati prihod poljoprivrednicima iz njihove poljoprivredne djelatnosti.

Vukovarsko-srijemska županija se trenutno nalazi u fazi izgradnje infrastrukturnog objekta, Agrotehnološkog centra, koji predstavlja razvojni projekt od strateške važnosti za područje naše županije. Partner na projektu je općina Cerna.

Kod ovog projekta povezujemo izgradnju sustava za navodnjavanje (Blata Cerna na 556 ha) i pokretanje uzgoja radno intenzivnih kultura sa agro-logistikom u neposrednoj blizini.

Agrotehnološki centar je ključna investicija koja će dugoročno pridonijeti razvoju poljoprivredne proizvodnje u cijeloj županiji. Stoga je neophodno sve raspoložive ljudske resurse usmjeriti u razvoj ovog projekta.

Zbog složenosti projekta u realizaciji izgradnje sustava podrške poljoprivrednim proizvođačima, nužno je po završetku izgradnje i opremanja predmetnog objekta, brigu o izgrađenoj infrastrukturi i cjelokupno poslovanje povjeriti županijskoj tvrtki, čija je zadaća organizacija proizvodnje, otkupa, pripreme tržišta, čuvanja i trženja povrća kao i niz specifičnih zadaća.

Osnivanje tvrtke kao sustava pomoći i podrške ima za  cilj:

 • Poboljšati produktivnost poljoprivrednih aktivnosti,
 • Dobrim upravljanjem i kvalitetnim marketingom maksimizirati prihode od proizvedenih dobara.

Funkcija upravljanja i vođenja usmjerena je na promicanje, koordiniranje i davanje potpore razvojnom procesu. Glavne aktivnosti novoosnovane županijske tvrtke biti će:

 • Upravljanje razvojem tvrtke
 • Donošenje razvojnih strategija i radnih planova
 • Koordinacija s institucijama (resorna ministarstva, EU, predstavnici županije, općina, fakulteta, nevladinih organizacija)
 • Osiguranje podrške poljoprivrednicima tijekom proizvodnog ciklusa i pružanje tehničke pomoći na terenu
 • Savjetovanje i planiranje proizvodnje
 • Istraživanje i razvoj novih tehnologija proizvodnje u suradnji sa znanstveno-istraživačkim institucijama
 • Upravljanje financijskom situacijom i nabavom potrebnih sredstava
 • Pregovarati skupnu kupnju poljoprivrednih inputa i njihov plan opskrbe
 • Ekonomično korištenje strojeva, hladnjača i skladišnih kapaciteta
 • Provjera i praćenje održavanja i radnog stanja objekata i strojeva
 • Organizacija proizvodnje za poznatog kupca
 • Pružanje usluge marketinga i prodaje
 • Praćenje i evaluacija provedbe projekta
 • Upravljanje ljudskim resursima i zapošljavanje osoblja
 • Procjenjivanje mogućnosti i uspostavljanje strateških saveza
 • Priprema godišnjih operativnih proračuna
 • Raspodjela i upravljanje proračunom
 • Promocija i oglašavanje
 • Priprema izvješća i njihovo dostavljanje nadležnim tijelima vlasti
 • Razvijati dobre odnose s tijelima regionalne i lokalne zajednice
 • Lobiranje i zaštitu interesa projekta u svim relevantnim forumima, uključujući i poboljšanje infrastrukture.

Osnovni cilj je izgraditi sustav potpore i osnovati operativnu strukturu od dna prema gore koja će omogućiti da se većina koristi koje će se realizirati kroz aktivnosti „dodane vrijednosti“ vrati poljoprivrednicima, a time će se stvoriti dodatni poticaj za povećanje proizvodnje i privlačenje novih sudionika u ovu djelatnost.

Moderna poljoprivreda u globalnoj eri mora biti tržišno orijentirana i odgovoriti na promjene u ponudi i potražnji. Proizvođači su došli do svog tehnološkog maksimuma i zadaća je odgovornih okupiti, osnažiti i pomoći prijenos novih znanja i tehnologija i uspostaviti novi krovni sustav organiziranja, koji će dopustiti/omogućiti poslovne slobode, te na najvišoj razini rješavati probleme koje pojedinci ili zadruge ne mogu riješiti. Cilj je doći do što višeg stupnja finalizacije proizvoda i isključiti posrednike u proizvodno prodajnom procesu.

Nova tvrtka raditi će na poboljšanju poljoprivredno-prerađivačke klime koja se očituje kroz povećanje broja manjih gospodarstava koji se bave intenzivnijim poljoprivrednim proizvodnjama, gdje uz manje poljoprivredne resurse, uz povoljne uvjete otkupa, čuvanja ili prerade na ovaj način mogu ostvarivati značajno veće prihode od dosadašnjih.

Sve prethodno navedeno govori nam o relevantnosti ovog projekta u odnosu na Stratešku viziju razvoja poljoprivrede RH nakon 2020. godine kao i na strateške potrebe razvoja i revitalizacije poljoprivredne proizvodnje u Vukovarsko-srijemskoj županiji.

Institucionalnu održivost nakon završetka same izgradnje i opremanja te davanja u najam infrastrukture Agrotehnološkog centra osigurat će se sukladno sklopljenim ugovorima pri čemu će Županija imati maksimalnu mogućnost praćenja postupanja s infrastrukturom.

U interesu je Vukovarsko-srijemske županije da novoosnovana tvrtka postane promicatelj boljih društvenih usluga te da svom standardnom poslovanju priključi druge aspekte kao što su i druge usluge (npr. Knjigovodstvene i računovodstvene, postizanje sustava kvalitete, postizanje standarda…).

Jedan od glavnih izazova bilo kojeg programa poljoprivrednog razvoja je njegova dugoročna tržišna održivost, tj. sposobnost da preživi nakon što su konzultanti završili svoj posao. Uloga ljudskih resursa i kapaciteta ima za cilj izgraditi ljudski kapital koji će biti stup provedbe projekta i njegova samoodrživost na dugi rok.

Glavna komercijalna funkcija ovog centra je veza između te dvije strane lanca vrijednosti, tako da se s jedne strane omogući glatki i prilagođeni protok proizvoda sa farme do tržišta, te s druge strane tijek novca i informacija sa tržišta do farme.

Jedna od glavnih funkcija nove tvrtke vezanih za marketing jeste prijenos tržišnih signala i poruka nazad proizvodnom sustavu i pokazivanje koji su pravi proizvodi koje treba proizvoditi, kada proizvoditi te u kojim količinama. Druga važna funkcija je osigurati da se novac prikupi na tržištu te provođenje neophodnih mjera da se izbjegnu loša dugovanja.  

Poseban naglasak je na obuci poljoprivrednika. Neke od aktivnosti će uključivati dane na poljima pilot farmi, predstavljanje farmi na drugim farmama, sastanke i razgovore s grupama poljoprivrednika, te posjete ostalim proizvodnim farmama. Obuka poljoprivrednika će također uključivati ekonomske i trgovačke teme s tehnološki proizvodnih aspekata, što će im omogućiti da dobiju bolju kontrolu nad troškovima i koristima njihovih radnji te da se upoznaju s principima poduzetništva.

Stup ljudskih resursa je jedan od najvažnijih faktora dugoročne održivosti projekta, pa će sav napredak u usvajanju važnih vještina i sposobnosti biti sistematski nadgledan i procijenjen.

Svakako da će jedan od zadataka biti informiranje, savjetovanje i usklađivanje potreba poljoprivrednika prema dostupnim EU fondovima, čime će se osigurati kvalitetan pristup relevantnim fondovima.

Realizacijom ovog projekta pridonijeti će se povećanju gospodarske aktivnosti na razini cijele županije s naglaskom na poljoprivrednu proizvodnju i preradu prehrambenih proizvoda. Županija upravo ovim projektom ima za cilj pružiti maksimalnu potporu poljoprivrednim proizvođačima s područja županije čime će se pridonijeti smanjenu nezaposlenosti i povećanju životnog standarda za sve stanovnike Vukovarsko-srijemske županije.

Cjelokupni sustav potpore u potpunosti ispunjavanja zadane kriterije nove poljoprivredne politike Europske unije.

 

- 2021. god.

 
AC DOO 31.12.2021..xls 13. studenog 2023. 691,5 KB
 
AC PD 2021.pdf 13. studenog 2023. 290,7 KB
 
POTVRDA GFI 2021.pdf 13. studenog 2023. 257,79 KB
 
TABLICA 2021.xlsx 13. studenog 2023. 18,47 KB
 
BILJEŠKE - 2021.pdf 13. studenog 2023. 236,46 KB

- 2022. god.

 
AC D.O.O. 31.12.2022..xls 13. studenog 2023. 691,5 KB
 
PD AC 2022.pdf 13. studenog 2023. 290,75 KB
 
POTVRDA GFI 2022.pdf 13. studenog 2023. 262,42 KB
 
TABLICA 2022 AC.xlsx 13. studenog 2023. 18,49 KB
 
BILJEŠKE - 2022.pdf 13. studenog 2023. 236,48 KB
 
Odluka o dobiti 2022.pdf 13. studenog 2023. 124,8 KB
 
Odluka o gubitku - 2022.pdf 13. studenog 2023. 126,68 KB

Priloženi dokumenti

 
Slikovnica Agrotehnološki centar Cerna.pdf 21. studenog 2023. 667,45 KB

Priloženi dokumenti

 
Poziv proizvođačima.pdf 21. studenog 2023. 632,5 KB
 
Projekt ATC.pdf 21. studenog 2023. 297,93 KB
 
Pismo najmjere ATC.docx 13. studenog 2023. 15,55 KB
Vrh