Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

9. sjednica Skupštine - 24.5.2018.

Na temelju članka 26. Statuta Vukovarsko-srijemske županije („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 3/18) te članka 19. i 40. Poslovnika Županijske skupštine Vukovarsko-srijemske županije („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj 3/18) sazivam

9. sjednica ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

24. svibnja 2018. god. (ČETVRTAK) u 09.00 h

u velikoj županijskoj vijećnici u

VINKOVCIMA, Glagoljaška 27 A


- Usvajanje zapisnika sa 8. sjednice

 

 

D N E V N I  R E D

1.      Izbor potpredsjednika Županijske skupštine

IZVJESTITELJ: - Josip Kuterovac, predsjednik Odbora za izbor i imenovanja

      

2.      a) Izvješće o poslovanju Uprave za ceste Vukovarsko-srijemske županije za 2017. god.

b) Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Uprave za ceste VSŽ za razdoblje 01. 01. 2017. - 31. 12. 2017. god.

IZVJESTITELJ: - Željko Galić, ravnatelj Uprave za ceste

     

3.      Izvješće o radu i poslovanju za 2017. godinu:

a) Opće županijske bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veterana

b) Opće županijske bolnice Vinkovci

IZVJESTITELJI: - Vesna Bosanac i Krunoslav Šporčić, ravnatelji

    

4.      Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti OŽB Vinkovci za zaključivanje ugovora za predmete nabave planirane pojedinačne vrijednosti veće od 300.000,00 kn

IZVJESTITELJ: - Krunoslav Šporčić, ravnatelj OŽB Vinkovci

    

5.      Izvješće o radu i poslovanju za 2017. godinu:

a) Doma zdravlja Vinkovci

b) Doma zdravlja Vukovar

c) Doma zdravlja Županja

IZVJESTITELJI: - Petar Kulić, Ante Lohinski i Luca Lešić, ravnatelji

     

6.      Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća DZ Vinkovci br. 01-446/18 o osnivanju nove poslovne jedinice – ordinacije dentalne medicine

IZVJESTITELJ: - Petar Kulić, ravnatelj DZ Vinkovci

    

7.      Izvješće o radu i poslovanju za 2017. god. Zavoda za javno zdravstvo VSŽ

IZVJESTITELJICA: - Kata Krešić, ravnateljica

    

8.      Izvješće o radu i poslovanju za 2017. godinu Zavoda za hitnu medicinu VSŽ

IZVJESTITELJ: - Mato Matić, ravnatelj

     

9.      Izvješća o radu za 2017. godinu Centara za socijalnu skrb:

a) Vinkovci

b) Vukovar

c) Županja

IZVJESTITELJI: - Ivanka Jutriša, Zvonimir Rogulja i Saša Užarević, ravnatelji

     

10.  Izvješća o radu za 2017. godinu Domova za starije i nemoćne osobe:

a) Vinkovci

b) Vukovar

c) Ilok

IZVJESTITELJI: - Gordana Trifunović, Željka Rajković i Darija Nikolić, ravnateljice

    

11.  Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statut o izmjenama Statuta Tehničke škole Nikole Tesle, Vukovar

12.  Prijedlog Odluke o promjeni naziva Strukovne škole Vukovar 

13.  Prijedlog Odluke o promjeni naziva Osnovne škole Ivan Goran Kovačić, Štitar

IZVJESTITELJICA po točkama 11, 12 i 13: - Jadranka Mustapić Karlić, pročelnica UO za obrazovanje, sport, mlade i demografiju

     

14.  Prijedlog Odluke o imenovanju predsjednika i članova/ica Kulturnog vijeća Vukovarsko-srijemske županije

IZVJESTITELJ: - Josip Kuterovac, predsjednik Odbora za izbor i imenovanja

     

                  A K T U A L N I  S A T

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE 

Dražen Milinković, dipl. ing.

Vrh