Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

9. sjednica Skupštine 20.03.2014.

D N E V N I  R E D

1. Izvješće Mandatnog povjerenstva

IZVJESTITELJ: - Stjepan Abramović, predsjednik Mandatnog povjerenstva

 

2. Izbor potpredsjednika Županijske skupštine

IZVJESTITELJ: - Dražen Milinković, predsjednik Odbora za izbor i imenovanja

 

3. Godišnje izvješće o radu za 2013. god. PU vukovarsko-srijemske

IZVJESTITELJ: - Miroslav Puž, ovlašten za obavljanje poslova načelnika PU

 

4. Godišnji izvještaj o radu obrane od tuče za Vukovarsko-srijemsku županiju u 2013. god.

IZVJESTITELJ: - Velimir Osman, voditelj Samostalne službe DHMZ

 

5. Izvješće o međunarodnoj suradnji i EU poslovima u 2013. god.

IZVJESTITELJICA: - Gabrijela Žalac, pročelnica UO za međunarodnu suradnju i EU poslove

 

6. Prijedlog Odluke o osnivanju jednog tima dentalne zdravstvene zaštite (polivalentne) Doma zdravlja      Vukovar

IZVJESTITELJ: - Ante Lohinski, ravnatelj Doma zdravlja Vukovar

 

7. Prijedlog Zaključka o izmjeni Mreže hitne medicinske pomoći za područje Vukovarsko-srijemske      županije

IZVJESTITELJ: - Mato Matić, ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu

 

8. Izvješće o stanju minsko sumnjivog prostora u Vukovarsko-srijemskoj županiji za 2013. god.

IZVJESTITELJ: - Zlatko Pavlović, tajnik Fonda za razminiranje Vukovarsko-srijemske županije

 

9. Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima za financiranje tekućih izdataka i investicijskog      održavanja osnovnih škola u 2014. god.

10. Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima za financiranje tekućih izdataka i investicijskog      održavanja srednjih škola i učeničkog doma u 2014. god.

 

11.  Prijedlog Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih i srednjih škola u 2014. god.

IZVJESTITELJICA po točkama 9, 10, 11 - Jadranka Mustapić Karlić, pročelnica UO za obraz. i šport

 

12.Prijedlog:

a) Odluke o rasporedu sredstava po Programu javnih potreba u kulturi za 2014. god.

b) Odluke o rasporedu sredstava po Programu javnih potreba u tehničkoj kulturi za 2014.

IZVJESTITELJ: - Marijan Pavliček, pročelnik UO za kulturu i turizam

 

13. Informacija o ostvarenjima biljne proizvodnje u 2013. god.

IZVJESTITELJ: - Andrija Matić, pročelnik UO za poljoprivredu, šumarstvo i ruralni razvoj

 

14. a) Izvješće o radu i aktivnostima Županijske koordinacije za ljudska prava

b) Izvješće o radu i aktivnostima Županijskog povjerenstva za ravnopravnost spolova

      IZVJESTITELJICA: - Ivana Ćurković, tajnica Koordinacije i Povjerenstva

 

15. Prijedlog Odluke o osnivanju Savjeta za socijalnu skrb u Vukovarsko-srijemskoj županiji

IZVJESTITELJ: - Mato Golubičić, pročelnik UO za socijalnu skrb

 

16. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Zavoda za prostorno uređenje      Vukovarsko-srijemske županije

IZVJESTITELJICA: - Vesna Premuž-Štajcer, ravnateljica Zavoda za prostorno uređenje

 

17. Prijedlog Odluke o kriterijima za raspodjelu dijela pomoći jedinicama lokalne samouprave

IZVJESTITELJICA: - Sandra Adžaga, pročelnica Upravnog odjela za financije

 

18. Prijedlog:

a) Rješenje o izmjenama i dopunama Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Službeničkog suda Vukovarsko-srijemske županije

b) Rješenja o izboru članova Savjeta mladih Vukovarsko-srijemske županije

c) Rješenja o izmjenama i dopunama Rješenja o imenovanju sudaca porotnika Općinskog suda u Vinkovcima

d) Odluke o osnivanju i imenovanju Županijskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda

IZVJESTITELJ: - Dražen Milinković, predsjednik Odbora za izbor i imenovanja

 

AKTUALNI SAT

Vrh