Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

8.sjednica Skupštine 13.02.2014.

DNEVNI RED

1. Izvješće Mandatnog povjerenstva IZVJESTITELJ: - Stjepan Abramović, predsjednik Mandatnog povjerenstva

 

2. Izvješće o stanju u prostoru Vukovarsko-srijemske županije 2009.-2012. god.

IZVJESTITELJICA: - Vesna Premuž-Štajcer, ravnateljica Zavoda za prostorno uređenje

 

3. a) Program javnozdravstvenih mjera u zaštiti zdravlja pučanstva Vukovarsko-srijemske županije u 2014. god. b) Plan monitoringa zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju u Vukovarsko-srijemskoj županiji u 2014. god.  IZVJESTITELJICA: - Kata Krešić, ravnateljica Zavoda za javno zdravstvo VSŽ

4. Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija za zdravstvene ustanove u 2014. god. 5. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Zavoda za hitnu medicinu Vukovarsko-srijemske županije IZVJESTITELJICA po točkama 4 i 5: - Blanka Pripužić, pročelnica UO za zdravstvo

6. Prijedlog: a) Odluke o kriterijima i mjerilima materijalnih i financijskih rashoda Centara za socijalnu skrb i pomoći za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva u 2014. god. b) Odluke o kriterijima i mjerilima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe u 2014. god. IZVJESTITELJ: - Mato Golubičić, pročelnik UO za socijalnu skrb

7. Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedloge statuta: a) osnovnih škola čiji je osnivač Vukovarsko-srijemska županija b) srednjih škola i Doma učenika Vukovar

8. Prijedlog: a) Odluke o davanju suglasnosti na prodaju stanova u vlasništvu Osnovne škole Stari Jankovci iz Starih Jankovaca b) Odluke o davanju suglasnosti na prodaju dijela izgrađenog zemljišta u vlasništvu Osnovne škole «Ivan Kozarac» Nijemci IZVJESTITELJICA po točkama 7 i 8: - Jadranka Mustapić Karlić, pročelnica UO za obrazovanje i šport

 

9. Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja u Vukovarsko-srijemskoj županiji u 2013. god.

10. Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja u Vukovarsko-srijemskoj županiji za 2014. god. IZVJESTITELJ po točkama 9 i 10: - Zdravko Kelić, zamjenik župana-načelnik Stožera zaštite i spašavanja VSŽ

11. Prijedlog: a) Rješenja o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju članova/ica Županijskog povjerenstva za ravnopravnost spolova b) Rješenja o imenovanju ravnatelja Uprave za ceste Vukovarsko-srijemske županije te razrješenje v.d. ravnatelja  IZVJESTITELJ: - Dražen Milinković, predsjednik Odbora za izbor i imenovanja

 

12. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Uprave za ceste Vukovarsko-srijemske županije IZVJESTITELJ: - Mario Naglić, v.d. ravnatelja Uprave za ceste

 D O P U N A

 

13. Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova/ica Kulturnog vijeća Vukovarsko-srijemske županije IZVJESTITELJ: - Dražen Milinković, predsjednik Odbora za izbor i imenovanja

 

14. Prijedlog Odluke o prijenosu prava vlasništva nad nekretninom sa Vukovarsko-srijemske županije na Grad Županju IZVJESTITELJ: - Suzana Katić Horvat, ispred UO za pravne poslove i imovinu

 

AKTUALNI SAT

Vrh