Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

7. sjednica Skupštine - 8.2.2017.

Na temelju članka 26. Statuta Vukovarsko-srijemske županije te članka 19. i 40. Poslovnika Županijske skupštine Vukovarsko-srijemske županije („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj 4/13) sazivam

7. sjednicu ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

08. VELJAČE 2018. god. (ČETVRTAK) u 09.00 h

u velikoj županijskoj vijećnici u

VINKOVCIMA, GLAGOLJAŠKA 27A

Usvajanje zapisnika sa 6. sjednice

    

D N E V N I  R E D

    

1. Izvješće o radu Župana Vukovarsko-srijemske županije za 2017. godinu

IZVJESTITELJ: - Božo Galić, župan

    

2. Prijedlog:

a) Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Uprave za ceste Vukovarsko-srijemske županije

b) Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Uprave za ceste Vukovarsko-srijemske županije

IZVJESTITELJ: - Željko Galić, ravnatelj ŽUC-a

   

3. a) Analiza stanja sustava civilne zaštite u Vukovarsko-srijemskoj županiji u 2017. god.

   b) Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Vukovarsko-srijemske županije za 2018. god. s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje

IZVJESTITELJ: - Zdravko Kelić, načelnik Stožera civilne zaštite VSŽ

  

4. Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija za zdravstvene ustanove u 2018. godini

5. Prijedlog:

a) Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva u Vukovarsko-srijemskoj županiji za 2018. god.

b) Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu decentraliziranog financiranja domova za starije i nemoćne u Vukovarsko-srijemskoj županiji za 2018. god.

   

6. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća OŽB Vinkovci Broj: 01-59/4/18

IZVJESTITELJ po točkama 4., 5. a), b) i 6. : - Mato Puljić, pročelnik Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb

  

7. Prijedlog Odluke o financiranju prijevoza studenata s područja Vukovarsko-srijemske županije

IZVJESTITELJ: - Duško Simić, vijećnik Županijske skupštine

    

8. Prijedlog:

a) Statuta Vukovarsko-srijemske županije

b) Poslovnika Županijske skupštine

IZVJESTITELJI:

- Slavica Perković, pročelnica UO za poslove Županijske skupštine

- Gabrijel Galović, predsjednik Odbora za Statut i Poslovnik

    

9. Prijedlog:

a) Odluke o osnivanju i imenovanju Županijskog povjerenstva za ravnopravnost spolova

b) Odluke o osnivanju i imenovanju Koordinacije za ljudska prava

IZVJESTITELJI:

- Slavica Perković, pročelnica UO za poslove Županijske skupštine

- Josip Kuterovac, predsjednik Odbora za izbor i imenovanja

 

10. Prijedlog Rješenja o izmjenama i dopunama Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Službeničkog suda Vukovarsko-srijemske županije

11.Izbor predsjednika i članova/ica radnih tijela Županijske skupštine

IZVJESTITELJ po točkama 10. i 11.: - Josip Kuterovac, predsjednik Odbora za izbor i imenovanja

 

         A K T U A L N I  S A T                                                       

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

Dražen Milinković, dipl. ing.

Vrh