Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

5.sjednica Skupštine 24.10.2013.

DNEVNI RED

1. Izvješće Mandatnog povjerenstva

IZVJESTITELJ: - Stjepan Abramović, predsjednik Mandatnog povjerenstva

 

2. Izvješće o radu za 2012. god. Centra za socijalnu skrb

a) Vinkovci

b) Vukovar

c) Županja

IZVJESTITELJI: - Milica Benić, Ljubica Mudri, Saša Užarević – ravnatelji/ce

 

3. Izvješće o radu za 2012. god. Domova za starije i nemoćne osobe

a) Vinkovci

b) Vukovar

c) Ilok

IZVJESTITELJICE: - Gordana Trifunović, Željka Rajković, Darija Nikolić - ravnateljice

 

4. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe Ilok na:

a) Odluku o cjeniku pojedinih vrsta usluga pomoći i njege u kući

b) Odluku o cjeniku za pružanje dodatne usluge pojačane njege pokretnim korisnicima

IZVJESTITELJICA: - Darija Nikolić, ravnateljica Doma

 

5. Izvješće o radu u 2012. god.:

a) Doma za psihički bolesne odrasle osobe Nuštar

b) Dječjeg doma «Sveta Ana» Vinkovci

c) Centra za rehabilitaciju «Mala Terezija» Vinkovci

d) Obiteljskog centra Vukovarsko-srijemske županije

IZVJESTITELJI: - Nenad Lučanin, Silvana Jurič (socijalna radnica), Stiv Vranić (član UV), Ružica Pandža – ravnatelj/ica

 

6. a) Izvješće o ostvarenju godišnjeg programa rada s financijskim izvješćem za 2012. god. Turističke zajednice Vukovarsko-srijemske županije

b) Program rada s financijskim planom za 2013. god. Turističke zajednice VSŽ

IZVJESTITELJICA: - Ana Lovrenščak, stručna suradnica Turističkog ureda TZ VSŽ

 

7. Informacija o stanju lovstva te stanju ribolovnih područja Vukovarsko-srijemske županije za 2012. god.

IZVJESTITELJ: - Andrija Matić, pročelnik UO za poljoprivredu, šumarstvo i ruralni razvoj

 

8. Prijedlog:

a) Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta te pročišćeni tekst Statuta Doma zdravlja Vinkovci

b) Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Doma zdravlja Vukovar

c) Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Doma zdravlja Županja

IZVJESTITELJICA: - Blanka Pripužić, pročelnica UO za zdravstvo

 

9. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama Statuta Uprave za ceste Vukovarsko-srijemske županije

IZVJESTITELJICA: - Terezija Nemetz, predsjednica Odbora za Statut i Poslovnik

 

10. a) Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o priznanjima Vukovarsko-srijemske županije

IZVJESTITELJICA: - Jadranka Golubić, zamjenica pročelnika-tajnika Skupštine

b)Prijedlog Odluke o dodjeli priznanja Vukovarsko-srijemske županije za 2013. god.

IZVJESTITELJ: - Mato Landekić, predsjednik Odbora za priznanja

 

D O P U N A

 

11. Prijedlog Odluke o uvjetima i načinu korištenja imovine školskih ustanova čiji je osnivač Vukovarsko-srijemska županija

 

12. Prijedlog:

a) Odluke o davanju suglasnosti na zamjenu nekretnina u vlasništvu Osnovne škole Ane Katarine Zrinski Retkovci

b) Odluke o davanju suglasnosti na prodaju nekretnine u vlasništvu Osnovne škole Ane katarine Zrinski Retkovci

IZVJESTITELJICA po točkama 11 i 12: - Jadranka Mustapić Karlić, pročelnica UO za obrazovanje i šport

 

13. Prijedlog Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Vukovarsko-srijemske županije

IZVJESTITELJ: - Mario Naglić, pročelnik UO za opće poslove i imovinu

 

AKTUALNI SAT

Vrh