Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

4.sjednica Skupštine 03.10.2013.

DNEVNI RED

 

1. Izvješće o obavljenoj reviziji Vukovarsko-srijemske županije za 2012. god.

 

2.a) Izvješće o izvršenju Proračuna Vukovarsko-srijemske županije za razdoblje I.-VI. 2013.

b) Prijedlog I. izmjena i dopuna Proračuna Vukovarsko-srijemske županije za 2013. god.

IZVJESTITELJICA po točkama 1 i 2: - Sandra Adžaga, pročelnica UO za financije

 

3.Informacija o stanju gospodarstva Vukovarsko-srijemske županije

IZVJESTITELJ: - Nenad Jerković, pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo

 

4.a) Izvješće o poslovanju Uprave za ceste Vukovarsko-srijemske županije za 2012. god.

b) Plan gradnje i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2013. god.

IZVJESTITELJ: - Senko Bošnjak, ravnatelj Uprave za ceste

 

5.Godišnje izvješće o radu i poslovanju sa revidiranim financijskim izvješćima za 2012. god.

Društva Vodoprivreda Vinkovci d.d.

IZVJESTITELJ: - Željko Šarčević, direktor

 

6.Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Vukovarsko-srijemske županije

 

7. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o plaćama službenika i namještenika u upravnim tijelima Vukovarsko-srijemske županije

IZVJESTITELJ po točkama 6 i 7: - Mario Naglić, v.d. pročelnika UO za opće poslove i imovinu

 

8. Prijedlog:

a) Odluke o osnivanju i zadaćama Županijske koordinacije za ljudska prava

b) Rješenja o imenovanju članova/ica Županijskog povjerenstva za ravnopravnost spolova

 

9. Prijedlog:

a) Rješenja o imenovanju načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera zaštite i spašavanja Vukovarsko-srijemske županije

b) Rješenja o imenovanju zapovjednice, načelnika i pomoćnika načelnika Zapovjedništva civilne zaštite Vukovarsko-srijemske županije

IZVJESTITELJ po točkama 8 i 9: - Dražen Milinković, predsjednik Odbora za izbor i imenovanja

 

D O P U N A

 

10. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Uprave za ceste Vukovarsko-srijemske županije

IZVJESTITELJICA: - Terezija Nemetz, predsjednica Odbora za Statut i Poslovnik

 

11. Prijedlog Odluke o javnoj potpori gradu Vukovaru za zaustavljanje nasilnog uvođenja dvojezičnosti

IZVJESTITELJ: - Tomislav Džanak, predsjednik Kluba vijećnika HSP AS

 

AKTUALNI SAT

Vrh