Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

32. sjednica Skupštine 15.12.2016.

Na temelju članka 26. Statuta Vukovarsko-srijemske županije te članka 19. i 40. Poslovnika Županijske skupštine Vukovarsko-srijemske županije („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj 4/13) sazivam

32. sjednicu ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

15. prosinca 2016. god. (ČETVRTAK) u 09.00 h

u velikoj županijskoj vijećnici u

VINKOVCIMAGlagoljaška 27a


Usvajanje zapisnika sa 29. i 30. sjednice

 

D N E V N I  R E D

 

1. Prijedlog II. izmjena i dopuna Proračuna Vukovarsko-srijemske županije za 2016. god.


2. Prijedlog:

a) Proračuna Vukovarsko-srijemske županije za 2017. god. i projekcije za 2018.-2019. god.

b) Odluke o izvršavanju Proračuna Vukovarsko-srijemske županije za 2017. god.

IZVJESTITELJICA: - Sandra Adžaga, pročelnica UO za financije

         

3. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za prodaju nekretnine u vlasništvu:

a) Obrtničko-industrijske škole Županja

b) Tehničke škole Županja

c) Gimnazije Županja

IZVJESTITELJICA: - Jadranka Mustapić Karlić, pročelnica UO za obrazovanje i šport


4. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Opće županijske bolnice Vinkovci za zaključivanje ugovora radi realizacije projekta „Poboljšanje isplativosti i pristupa dnevnim bolnicama i dnevnoj kirurgiji u OŽB Vinkovci“

5. Izmjena Mreže javne zdravstvene službe – Mreža koordinatora za palijativnu skrb na primarnoj razini zdravstvene zaštite za Vukovarsko-srijemsku županiju

IZVJESTITELJ: - Mato Puljić, pročelnik Upravnog odjela za zdravstvo

 

6. Prijedlog Odluke o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Bršadin

IZVJESTITELJ: - Dražen Milinković, predsjednik Odbora za izbor i imenovanja

 

7. Prijedlog Plana rada Županijske skupštine za 2017. god.

IZVJESTITELJ: - Antun Žagar, predsjednik Skupštine

 

 

         A K T U A L N I  S A T                                                               

              

                                                                                                                                                                                         PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

                                                              Antun Žagar, ing. graf.

Vrh