Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

30. sjednica Skupštine 27.10.2016.

Na temelju članka 26. Statuta Vukovarsko-srijemske županije te članka 19. i 40. Poslovnika Županijske skupštine Vukovarsko-srijemske županije („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj 4/13) sazivam

 

30. sjednicu ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

27. listopada 2016. god. (ČETVRTAK) u 09.00 h

u velikoj županijskoj vijećnici u

VINKOVCIMA, Glagoljaška 27a

 

D N E V N I  R E D

 

  1. Izvješće o radu župana za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2016. god.

IZVJESTITELJ:  - Božo Galić, župan

 

  1. Informacija o stanju gospodarstva Vukovarsko-srijemske županije

IZVJESTITELJ: - Zdenko Podolar, pročelnik UO za gospodarstvo

 

  1. Informacija o stanju stočarstva za 2015. god. u Vukovarsko-srijemskoj županiji s posebnim osvrtom na stanje i perspektive uzgoja crne slavonske svinje

IZVJESTITELJ: - Andrija Matić, pročelnik UO za poljoprivredu, šumarstvo i ruralni razvoj

 

      4. a) Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Opće županijske bolnice Vinkovci o investicijskom ulaganju

b) Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Doma zdravlja Vukovar

IZVJESTITELJ: - Mato Puljić, pročelnik UO za zdravstvo

 

  1. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o plaćama službenika i namještenika u upravnim tijelima i službama Vukovarsko-srijemske županije

IZVJESTITELJICA: - Ida Kuić, pročelnica UO za opće poslove i imovinu

 

  1. Program rada Savjeta mladih Vukovarsko-srijemske županije za 2017. god.

IZVJESTITELJICA: - Ivona Šebalj, predsjednica Savjeta mladih

 

  1. Prijedlog Odluke o dodjeli priznanja Vukovarsko-srijemske županije u 2016. god.

IZVJESTITELJ: - Mato Landekić, predsjednik Odbora za priznanja

 

 

         A K T U A L N I  S A T                                                               

 

                                                                                                                                                                                   PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

                                                        Antun Žagar, ing. graf.

Vrh