Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

30. sjednica Skupštine - 21.10.2020

Na temelju članka 34. stavka 3. i 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 33/01,60/01, 129/15, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15-ispravak, 123/17 i 98/19), članka 26. Statuta Vukovarsko-srijemske županije („Službeni vjesnik“ br. 3/18 i 2/20) te članka 19. i 40. Poslovnika Županijske skupštine Vukovarsko-srijemske županije („Službeni vjesnik“ br. 2/20) sazivam

  

30. sjednicu ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

21. listopada 2020. god. (SRIJEDA) u 09.00 sati

u gradskom kazalištu „Joza Ivakić“

VINKOVCI, Hrvatskih žrtava 2

 

 

            - Usvajanje zapisnika s 29. sjednice

 

D N E V N I  R E D

 

  1. Izvješće o radu župana Vukovarsko-srijemske županije za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2020. godine

IZVJESTITELJ: - Božo Galić, župan

 

  1. Izvješće o radu Vatrogasne zajednice Vukovarsko-srijemske županije za 2019. godinu s Programom rada za 2020. godinu

IZVJESTITELJ: - Antun Jelić, predsjednik Vatrogasne zajednice

 

  1. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Vinkovci o davanju u zakup poslovnog prostora zdravstvenim radnicima Doma zdravlja Vinkovci-Ireni Pavličić, dr.med.dent.
  2. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta te pročišćeni tekst Statuta Doma zdravlja Vinkovci

IZVJESTITELJ po točkama 3. i 4.: - Petar Kulić, ravnatelj DZ Vinkovci

 

  1. Prijedlog odluke o dodjeli priznanja Vukovarsko-srijemske županije u 2020. godini

IZVJESTITELJ: - Mato Landekić, predsjednik Odbora za priznanja

 

  1. Prijedlog programa razvoja i unapređenja lovstva u Vukovarsko-srijemskoj županiji za 2021.-2025. god.

IZVJESTITELJ: - Andrija Matić, pročelnik Upravnog odjela za poljoprivredu

 

  1. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Vukovarsko-srijemske županije

IZVJESTITELJ: - Marko Dikonić, pročelnik Upravnog odjela za pravne i opće poslove

 

  1. Odluka o prijedlogu kandidata za člana i zamjenika člana u Vijeću za Domovinski pijetet, mir i razvoj

IZVJESTITELJ: - Josip Kuterovac, predsjednik Odbora za izbor i imenovanja

 

                        A K T U A L N I  S A T

 

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

Dražen Milinković, dipl. ing.

Vrh