Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

3. sjednica Skupštine - 21.09.2017.

Temeljem članka 26. Statuta Vukovarsko-srijemske županije, te članka 19. i 40. Poslovnika Skupštine Vukovarsko-srijemske županije ("Službeni vjesnik" Vukovarsko-srijemske županije br. 4/13) sazivam

3. sjednicu Županijske skupštine za dan

21. rujan 2017. god. (četvrtak) u 09,00 sati

 u Velikoj županijskoj vijećnici u

Vinkovcima, Glagoljaška 27a

 

Usvajanje zapisnika sa 2. sjednice

DNEVNI RED

 

1.Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Vukovarsko-srijemske županije za 2016. god.

2.Izvještaj o izvršenju proračuna Vukovarsko-srijemske županije za razdoblje I. – VI. mj. 2017. god.

IZVJESTITELJICA: - Sandra Adžaga, v.d. pročelnice Službe za poslove proračuna i javnih financija

 

3.Informacija o izvršenim ulaganjima u infrastrukturu Vukovarsko-srijemske županije u 2016. god.

4.Informacija o stanju gospodarstva Vukovarsko-srijemske županije

IZVJESTITELJ: - Zdenko Podolar, v.d. pročelnika UO za gospodarstvo i regionalni razvoj

 

5.Izvješće o radu i poslovanju Društva Vodoprivreda d. d. Vinkovci za 2016. god. s revidiranim godišnjim financijskim izvještajem za 2016. god.

IZVJESTITELJ: - Željko Šarčević, direktor

 

6.Izvješće o radu i poslovanju za 2016. god.:
a) OŽB Vukovar i bolnice hrvatskih veterana
b) OŽB Vinkovci

IZVJESTITELJI: - Vesna Bosanac i Krunoslav Šporčić, ravnatelji

 

7.Izvješće o radu i poslovanju za 2016. god.:
a) DZ Vinkovci
b) DZ Vukovar
c) DZ Županja

IZVJESTITELJI: - Petar Kulić, Ante Lohinski i Luca Lešić – ravnatelji

 

8.Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog odluke Upravnog vijeća Doma zdravlja Vinkovci o osnivanju prava služnosti na nekretnini u vlasništvu Doma zdravlja

IZVJESTITELJ: - Petar Kulić, ravnatelj DZ Vinkovci

 

9.Izvješće o radu i poslovanju Zavoda za hitnu medicinu Vukovarsko-srijemske županije za 2016. god.

IZVJESTITELJ: - Mato Matić, ravnatelj

 

10.Izvješće o radu i poslovanju Zavoda za javno zdravstvo Vukovarsko-srijemske županije za 2016. god.

IZVJESTITELJICA: - Kata Krešić, ravnateljica

 

11.Izvješće o radu za 2016. god. Centra za socijalnu skrb:
a) Vinkovci
b) Vukovar
c) Županja

IZVJESTITELJI: - Ivanka Jutriša, Zvonimir Rogulja i Saša Užarević – ravnatelji

 

12.Izvješće o radu za 2016. god. Doma za starije i nemoćne osobe:
a) Vinkovci
b) Vukovar
c) Ilok

IZVJESTITELJICE: - Gordana Trifunović, Željka Rajković i Darija Nikolić – ravnateljice

 

13.Izvješće o radu Savjeta mladih Vukovarsko-srijemske županije za 2016. god.

IZVJESTITELJICA: - Ivona Šebalj, predsjednica Savjeta mladih

 

14.Informacija o ostvarenjima biljne proizvodnje u 2016. god.

IZVJESTITELJ: - Andrija Matić, v. d. pročelnika UO za poljoprivredu i infrastrukturu

 

15.Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o naknadama vijećnicima Županijske skupštine

IZVJESTITELJ: - Nizar Shoukry, predsjednik Kluba nezavisnih vijećnika Tomislava Panenića

 

16.Prijedlog Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statute i prethodne suglasnosti na izmjene i dopune Statuta osnovnih škola

17.Prijedlog Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statute i prethodne suglasnosti na izmjene i dopune Statuta srednjih škola i Doma učenika Vukovar

IZVJESTITELJICA: - Jadranka Mustapić Karlić, v. d. pročelnice Upravnog odijela za obrazovanje, sport, mlade i demografiju

 

18.Izbor predsjednika i članova radnih tijela Županijske skupštine

IZVJESTITELJ: - Josip Kuterovac, predsjednik Odbora za izbor i imenovanja

 

AKTUALNI SAT

                                                                              PREDSJEDNIK SKUPŠTINE
                                                                              Dražen Milinković, dipl.ing.

 

Vrh