Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

29. sjednica Skupštine - 17.09.2020

Na temelju članka 34. stavka 3. i 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/15, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15-ispravak, 123/17 i 98/19), članka 26. Statuta Vukovarsko-srijemske županije („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 3/18 i 2/20) te članka 19. i 40. Poslovnika Županijske skupštine Vukovarsko-srijemske županije („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj 2/20) sazivam

 

29. sjednicu ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

17. rujna 2020. god. (četvrtak) u 09.00 sati

u gradskom kazalištu „joza ivakić“

VINKOVCI, Hrvatskih žrtava 2

 

            - Usvajanje zapisnika s 28. sjednice

 

D N E V N I  R E D

 

 1. Izbor potpredsjednika Županijske skupštine (iz reda predstavničke većine)

IZVJESTITELJ: - Josip Kuterovac, predsjednik Odbora za izbor i imenovanja

 

 1. Izvještaj o izvršenju proračuna Vukovarsko-srijemske županije od I.-VI. mj. 2020. godine
 2. I. izmjene i dopune proračuna Vukovarsko-srijemske županije za 2020. godinu

IZVJESTITELJICA: - Sandra Adžaga, pročelnica Službe za poslove proračuna i javnih financija

 

 1. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Zavoda za hitnu medicinu Vukovarsko-srijemske županije

IZVJESTITELJ: - Mato Matić, ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu

 

 1. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti OŽB Vinkovci za nabavku predmeta nabave za 2020. godinu – 4. i 5. izmjena, čija pojedinačna vrijednost prelazi 300.000,00 kn

IZVJESTITELJ: - Krunoslav Šporčić, ravnatelj OŽB Vinkovci

 

 1. Prijedlog odluke o donošenju IV. izmjena i dopuna Prostornog plana Vukovarsko-srijemske županije

IZVJESTITELJ: - Hrvoje Čuljak, pročelnik Službe za prostorno planiranje, gradnju i zaštitu okoliša

 

 1. Prijedlog odluke o sufinanciranju izgradnje i opremanja sportske dvorane Osnovne škole „Mijat Stojanović“ Babina Greda
 2. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Srednjoj strukovnoj školi Vinkovci za stjecanje imovine i prihoda

IZVJESTITELJICA: - Jadranka Mustapić Karlić, pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje

 

 1. Informacija o stanju šumarstva te stanju lovstva i ribolovnih područja u Vukovarsko-srijemskoj županiji u 2019. godini
 2. Informacija o ostvarenjima biljne proizvodnje u 2019. godini u Vukovarsko-srijemskoj županiji

IZVJESTITELJ po točki 9 i 10: - Andrija Matić, pročelnik Upravnog odjela za poljoprivredu

 

 1. Prijedlog odluke o obavljanju županijskog linijskog prijevoza putnika u cestovnom prometu na području Vukovarsko-srijemske županije kao javne usluge

IZVJESTITELJ: - Tomislav Panenić, u ime Kluba nezavisnih vijećnika Tomislava Panenića

  

A K T U A L N I  S A T

                       

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

Dražen Milinković, dipl. ing.

Vrh