Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

28. sjednica Skupštine - 16.07.2020

Na temelju članka 34. stavka 3. i 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/15, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15-ispravak, 123/17 i 98/19), članka 26. Statuta Vukovarsko-srijemske županije („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 3/18 i 2/20) te članka 19. i 40. Poslovnika Županijske skupštine Vukovarsko-srijemske županije („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske  županije broj 2/20) sazivam

 

28. sjednicu ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

16. srpnja 2020. god. (četvrtak) u 09.00 sati

u gradskom kazalištu „joza ivakić“

VINKOVCI, Hrvatskih žrtava 2

            - Usvajanje zapisnika s 27. sjednice

 

D N E V N I  R E D

 

 1. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Vukovarsko-srijemske županije za 2019. godinu sa Prijedlogom odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2019. godinu

IZVJESTITELJICA: - Sandra Adžaga, pročelnica Službe za poslove proračuna i javnih financija

 

 1. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Vukovar o davanju u zakup poslovnog prostora radnici Doma zdravlja Vukovar Ivani Jolić, dr.med.dent.spec. ortodoncije

IZVJESTITELJ: - Ante Lohinski, ravnatelj DZ Vukovar

 

 1. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Vinkovci o osnivanju nove poslovne jedinice-ordinacija oralne kirurgije DZ Vinkovci na lokaciji u Vinkovcima, Zvonarska 57

IZVJESTITELJ: - Petar Kulić, ravnatelj DZ Vinkovci

 

 1. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Zavodu za hitnu medicinu VSŽ za stjecanje i uknjižbu prava vlasništva nekretnine u vlasništvu Grada Vukovara bez naknade

IZVJESTITELJ: - Mato Matić, ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu

 

 1. Izvješće o radu za 2019. godinu:

a) Doma za starije i nemoćne osobe Vukovar

b) Doma za starije i nemoćne osobe Vinkovci

c) Doma za starije i nemoćne osobe Ilok

IZVJESTITELJI: - Željka Rajković, Krešimir Markić i Darija Nikolić-ravnatelji

 

 1. Izvješće o radu za 2019. godinu:

a) Centra za socijalnu skrb Vukovar

b) Centra za socijalnu skrb Vinkovci

c) Centra za socijalnu skrb Županja

IZVJESTITELJI: - Zvonimir Rogulja, Ivanka Jutriša i Saša Užarević-ravnatelji

 

 1. Izvješće o radu Županijskog povjerenstva za zaštitu prava pacijenata na području Vukovarsko-srijemske županije u 2019. godini
 2. Izvješće o obavljenim obdukcijama i radu mrtvozorničke službe na području Vukovarsko-srijemske županije u 2019. godini

IZVJESTITELJ po točkama 7. i 8.: - David Vlajčić, pročelnik Upravnog odjela za zdravstvo

 1. Izvješće o radu Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje VSŽ za 2019. godinu

IZVJESTITELJICA: - Pavica Filkovac, v.d. ravnateljice

 

 1. Prijedlog odluke o upravljanju i raspolaganju nekretninama, poslovnim udjelima i dionicama
 2. Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika iz proračuna Vukovarsko-srijemske županije za 2020. godinu

IZVJESTITELJ po točkama 10. i 11.: - Marko Dikonić, pročelnik UO za pravne i opće poslove

 

A K T U A L N I  S A T


PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

Dražen Milinković, dipl. ing.

Vrh