Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

25. sjednica Skupštine 25.02.2016.

Na temelju članka 26. Statuta Vukovarsko-srijemske županije, te članka 19. i 40. Poslovnika Županijske skupštine Vukovarsko-srijemske županije («Službeni vjesnik» Vukovarsko-srijemske županije broj 4/13)

25. sjednica ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

25. veljače 2016. god. (ČETVRTAK) u 09.00 h

u velikoj županijskoj vijećnici u VUKOVARU, Županijska 9

 

            - Usvajanje zapisnika sa 24. sjednice

 

D N E V N I  R E D

 

1. a) Program javnozdravstvenih mjera u zaštiti zdravlja pučanstva u Vukovarsko-srijemskoj županiji za 2016. god.

b) Plan monitoringa zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju u Vukovarsko-srijemskoj     županiji za 2016. god.

IZVJESTITELJICA: - Kata Krešić, ravnateljica Zavoda za javno zdravstvo VSŽ

 

2. Prijedlog zaključka za izmjenu Mreže hitne medicine za područje Vukovarsko-srijemske županije

IZVJESTITELJ: - Mato Puljić, pročelnik Upravnog odjela za zdravstvo

 

3. Godišnje izvješće o radu obrane od tuče za Vukovarsko-srijemsku županiju za 2015. god.

IZVJESTITELJ: - Velimir Osman, voditelj Službe za praćenje i ublažavanje posljedica nepogoda DHMZ

 

4. Informacija o ostvarenjima biljne proizvodnje u 2015. god. na području Vukovarsko-srijemske županije

5. a) Prijedlog Programa potpora poljoprivredi na području Vukovarsko-srijemske županije za razdoblje 2016.-2020. godine

b) Prijedlog Programa potpora udruženjima poljoprivrednih proizvođača na području Vukovarsko-srijemske županije za razdoblje 2016.-2020. godine

IZVJESTITELJ po točkama 4. i 5.: - Andrija Matić, pročelnik Upravnog odjela za polj., šum. i ruralni   razvoj

 

6. Prijedlog odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedloge:

a) Statuta osnovnih škola kojima je osnivač Vukovarsko-srijemske županija

b) Statuta srednjih škola kojima je osnivač Vukovarsko-srijemska županija

IZVJESTITELJICA: - Jadranka Mustapić Karlić, pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje i šport

 

7. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi za 2016. god.

IZVJESTITELJ: - Viktor Lukačević, v.d. pročelnika UO za turizam i kulturu

 

8. Prijedlog Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite u Vukovarsko-srijemskoj županiji

IZVJESTITELJ: - Zdravko Kelić, zamjenik župana

 

9. Prijedlog Odluke o osnivanju trgovačkog društva sa ograničenom odgovornošću za obavljanje djelatnosti Centra kompetencija Slavonski hrast

IZVJESTITELJ: - Ivan Ambroš, viši voditelj projekta u Agenciji Hrast

 

10. Prijedlog Odluke o imenovanju ravnatelja Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Vukovarsko-srijemske županije

 

11. Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika, potpredsjednika i članova Antikorupcijskog povjerenstva Vukovarsko-srijemske županije

 

12. Prijedlog:

a) Odluke o imenovanju Komisije za određivanje granica lovišta na području Vukovarsko-srijemske županije

b) Odluke o imenovanju Komisije za provedbu javnog natječaja za davanje u zakup zajedničkih lovišta na području Vukovarsko-srijemske županije

 

13. Prijedlog rješenja o:

a) razrješenju i izboru člana Odbora za branitelje i braniteljske udruge

b) izboru člana Odbora za rad, socijalnu politiku, zdravstvo, obitelj i mladež

c) izboru člana Odbora za prostorno uređenje i zaštitu okoliša

d) izboru člana Odbora za naobrazbu, znanost, kulturu i šport

e) izboru člana Odbora za promet i veze

f) izboru dva člana Odbora za energetsku učinkovitost

g) izboru člana Odbora za predstavke i pritužbe

IZVJESTITELJ po točkama 10., 11., 12. i 13.: - Dražen Milinković, predsjednik Odbora za izbor i imenovanja

 

 

         A K T U A L N I  S A T      


Vrh