Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

21. sjednica Skupštine 30.09.2015.

Na temelju članka 26. Statuta Vukovarsko-srijemske županije, te članka 19. i 40. Poslovnika Županijske skupštine Vukovarsko-srijemske županije («Službeni vjesnik» Vukovarsko-srijemske županije broj 4/13) sazivam

 

21. sjednica ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

30. rujna 2015. god. (SRIJEDA) u 09.00 h

u velikoj županijskoj vijećnici u VINKOVCIMA, Glagoljaška 27

 

 

            - Usvajanje zapisnika sa 20. sjednice

 

D N E V N I  R E D

 

  1. Izbor potpredsjednika Županijske skupštine

 

  1. Izvršenje Proračuna Vukovarsko-srijemske županije za I.-VI. mj. 2015. god.

IZVJESTITELJICA: - Sandra Adžaga, pročelnica Upravnog odjela za financije

 

  1. Izvješće o radu župana Vukovarsko-srijemske županije za razdoblje 01. siječnja – 30. lipnja 2015. god.

IZVJESTITELJ: - Božo Galić, župan

       

        4.      Informacija o stanju gospodarstva Vukovarsko-srijemske županije

IZVJESTITELJ: - Zdenko Podolar, pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo

 

  1. Izvješće o radu Zavoda za prostorno uređenje Vukovarsko-srijemske županije za 2014. god.

IZVJESTITELJICA: - Pavica Filkovac, v.d. ravnateljica Zavoda

 

  1. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Vinkovci o prodaji poslovnog prostora

IZVJESTITELJ: - Petar Kulić, ravnatelj Doma zdravlja Vinkovci

 

  1. Prijedlog odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedloge:

a) Statuta osnovnih škola kojima je osnivač Vukovarsko-srijemske županija

b) Statuta srednjih škola i Doma učenika Vukovar kojima je osnivač Vukovarsko-srijemska županija

 

  1. Prijedlog Odluke o prijenosu vlasništva nad košarkaškom dvoranom i parkom u ulici H. D. Genschera u Vinkovcima

IZVJESTITELJICA po točkama 7 i 8: - Jadranka Mustapić Karlić, pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje i šport

 

  1. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o kriterijima i mjerilima materijalnih i financijskih rashoda Centara za socijalnu skrb i pomoći za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva u 2015. god.

            IZVJESTITELJ: - Mato Golubičić, pročelnik Upravnog odjela za socijalnu skrb

 

  1. Prijedlog Rješenja o imenovanju:

a) sudaca porotnika za ostale kaznene predmete Županijskog suda u Vukovaru

b) sudaca porotnika za mladež Županijskog suda u Vukovaru

 

  1. Prijedlog Rješenja o imenovanju:

a) sudaca porotnika za ostale kaznene predmete Općinskog suda u Vukovaru

b) sudaca porotnika za mladež Općinskog suda u Vukovaru

 

     12.  Prijedlog:

a) Rješenja o razrješenju i imenovanju člana/ice Županijskog povjerenstva za zaštitu prava pacijenata

b) Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju i imenovanju članova Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika na području vukovarsko-srijemske županije

c) Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Savjeta za zdravlje Vukovarsko-srijemske županije

IZVJESTITELJ po točkama 10, 11 i 12: - Dražen Milinković, predsjednik Odbora za izbor i imenovanja

 

 

         A K T U A L N I  S A T                                                               

                                               

Vrh