Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

20. sjednica Skupštine 09.07.2015.

Na temelju članka 26. Statuta Vukovarsko-srijemske županije, te članka 19. i 40. Poslovnika Županijske skupštine Vukovarsko-srijemske županije («Službeni vjesnik» Vukovarsko-srijemske županije broj 4/13) sazivam

20. sjednicu ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

09. srpnja 2015. god. (ČETVRTAK) u 09.00 h

u velikoj županijskoj vijećnici u VUKOVARU, Županijska 9

- Usvajanje zapisnika sa 19. sjednice

D N E V N I  R E D

 1. Izvješće o štetama i postupku obnove na poplavljenom području

IZVJESTITELJ: - Andrija Matić, koordinator tima za izradu materijala

 1. Izvješće o izvršenju Proračuna Vukovarsko-srijemske županije za 2014. god.
 2. Prijedlog I. izmjena i      dopuna Proračuna Vukovarsko-srijemske županije za 2015. god.

IZVJESTITELJICA po točkama 2. i 3.: - Sandra Adžaga, pročelnica Upravnog odjela za financije

 1. 4.      Izvješće o radu i poslovanju u 2014. god.:

            a) Opće županijske bolnice Vinkovci

            b) Opće županijske bolnice Vukovar

IZVJESTITELJI: - Dubravko Korenika i Davor Arežina, sanacijski upravitelji

 1. Izvješće o radu i poslovanju u 2014. god.:

            a) Doma zdravlja Vinkovci

            b) Doma zdravlja Vukovar

            c) Doma zdravlja Županja

IZVJESTITELJI: - Petar Kulić, Ante Lohinski i Luca Lešić, ravnatelji

 1. Izvješće o radu i poslovanju u 2014. god.:

            a) Zavoda za javno zdravstvo VSŽ

            b) Zavoda za hitnu medicinu VSŽ

IZVJESTITELJI: - Kata Krešić i Mato Matić, ravnatelji

 1. Izvješće o radu i poslovanju u 2014. god. Društva Vodoprivreda Vinkovci d.d. sa revidiranim godišnjim      financijskim izvještajima za 2014. god.

IZVJESTITELJ: - Željko Šarčević, direktor

 1. Izvješće o radu Vatrogasne zajednice Vukovarsko-srijemske županije za 2014. god.

IZVJESTITELJ: - Zdenko Jukić, zapovjednik Vatrogasne zajednice VSŽ

 1. a) Godišnje izvješće o nezaposlenosti i zapošljavanju u 2014. god. HZZ Područnog ureda Vinkovci

b) Stanje na tržištu rada u 2014. god. HZZ Područnog ureda Vukovar

IZVJESTITELJI: - Mario Paljušaj i Jasna Kolar, predstojnici

 1. Izvješće o radu Savjeta mladih Vukovarsko-srijemske županije za 2014./2015. god.

            IZVJESTITELJ: - Luka Kraljević, predsjednik Savjeta mladih VSŽ

 1. Informacija o stanju  šumarstva Vukovarsko-srijemske županije te stanju lovstva i ribolovnih      područja u Vukovarsko-srijemskoj županiji
 2. Prijedlog Odluke o mjerama      čuvanja i zaštite šuma, provođenje šumskog reda te zabrane loženja      otvorene vatre i paljenje drvenog ugljena za šume i šumsko zemljište      šumoposjednika na području Vukovarsko-srijemske županije
 3. Prijedlog Odluke o izmjenama      uvjeta kredita odobrenih od strane Vukovarsko-srijemske županije za      kreditiranje razvitka i obnove poljoprivrede

            IZVJESTITELJ po točkama 11., 12. i 13.: - Andrija Matić, pročelnik Upravnog odjela za           poljoprivredu, šumarstvo i ruralni razvoj

 1. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prodaju nekretnine u vlasništvu Osnovne škole Ane Katarine      Zrinski iz Retkovaca po umanjenoj cijeni

IZVJESTITELJICA: - Jadranka Mustapić Karlić, pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje i šport

 1. Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju predsjednika i dva člana Odbora za branitelje i      braniteljske udruge

IZVJESTITELJ: - Dražen Milinković, predsjednik Odbora za izbor i imenovanja

         A K T U A L N I  S A T                

Vrh