Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

2. sjednica Skupštine - 15.07.2021.

Na temelju članka 34. stavka 3. i 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/15, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15-ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 26. Statuta Vukovarsko-srijemske županije („Službeni vjesnik“ br. 3/21) te članka 19. i 40. Poslovnika Županijske skupštine Vukovarsko-srijemske županije („Službeni vjesnik“ br. 3/21), sazivam

 

2. sjednicu ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

15. srpnja 2021. god. (ČETVRTAK) u 09.00 sati

u gradskom kazalištu „joza ivakić“

VINKOVCI, Hrvatskih žrtava 2

 

- Verifikacija zapisnika s konstituirajuće sjednice

 

D N E V N I  R E D

 

 1. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Vukovarsko-srijemske županije za 2020. godinu

IZVJESTITELJICA: - Sandra Adžaga, pročelnica Službe za poslove proračuna i javnih financija

 

 1. a) Izvješće o poslovanju Uprave za ceste Vukovarsko-srijemske županije za 2020. godinu

b) Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Uprave za ceste VSŽ za razdoblje 01.01.2020. - 31.12.2020.

IZVJESTITELJ: - Željko Galić, ravnatelj ŽUC-a

 

 1. Izvješće o radu i poslovanju Opće županijske bolnice Vinkovci za 2020. godinu

IZVJESTITELJ: - Krunoslav Šporčić, ravnatelj

 

 1. Izvješće o radu Doma zdravlja Vinkovci za 2020. godinu

IZVJESTITELJ: - Petar Kulić, ravnatelj

 

 1. Izvješće o radu i poslovanju Doma zdravlja Vukovar za 2020. godinu

IZVJESTITELJ: - Ante Lohinski, ravnatelj

 

 1. a) Izvješće o radu i poslovanju Doma zdravlja Županja za 2020. godinu

b) Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća DZ Županja o davanju prava građenja Općini Babina Greda na k.č. br.635/1 k.o. Babina Greda

IZVJESTITELJICA: - Luca Lešić, ravnateljica

 

 1. Godišnje izvješće o radu i poslovanju Zavoda za javno zdravstvo VSŽ za 2020. godinu

IZVJESTITELJICA: - Kata Krešić, ravnateljica

 

 1. Godišnje izvješće o radu i poslovanju Zavoda za hitnu medicinu VSŽ za 2020. godinu

IZVJESTITELJ: - Mato Matić, ravnatelj

 

 1. Izvješće o radu Doma za starije i nemoćne osobe Vinkovci za 2020. godinu

IZVJESTITELJ: - Krešimir Markić, ravnatelj

 

 1. Izvješće o radu Doma za starije i nemoćne osobe Vukovar za 2020. godinu

IZVJESTITELJICA: - Željka Rajković, ravnateljica

  

 1. Izvješće o radu Doma za starije i nemoćne osobe Ilok

IZVJESTITELJICA: - Darija Nikolić, ravnateljica

 

 1. Izvješće o radu Centra za socijalnu skrb Vinkovci za 2020. godinu

IZVJESTITELJICA: - Nataša Vujčić, ravnateljica

 

 1. Izvješće o radu Centra za socijalnu skrb Vukovar za 2020. godinu

IZVJESTITELJ: - Zvonimir Rogulja, ravnatelj

 

 1. Izvješće o radu Centra za socijalnu skrb Županja

IZVJESTITELJ: - Saša Užarević, ravnatelj

 

 1. Prijedlog odluke o prihvatu prava vlasništva na nekretnini u k.o. Vinkovci

IZVJESTITELJ: - Mato Puljić, v.d. pročelnika UO za zdravstvo i socijalnu skrb

 

 1. Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Županijskoj skupštini Vukovarsko-srijemske županije za 2021. godinu

IZVJESTITELJ: - Marko Dikonić, pročelnik UO za pravne i opće poslove

 

 1. Prijedlog:

a) odluke o izboru predsjednika i članova Odbora za Statut i Poslovnik

b) odluke o izboru predsjednika i članova Odbora za financije i proračun

c) odluke o osnivanju i izboru predsjednika i članova Odbora za priznanja

IZVJESTITELJ: - Željko Cirba, predsjednik Odbora za izbor i imenovanja

 

                        A K T U A L N I  S A T                                            

                                                                                                                                                                          PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

Dražen Milinković, dipl. ing.

 

Vrh