Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

19. sjednica Skupštine 28.05.2015.

Na temelju članka 26. Statuta Vukovarsko-srijemske županije, te članka 19. i 40. Poslovnika Županijske skupštine Vukovarsko-srijemske županije («Službeni vjesnik» Vukovarsko-srijemske županije broj 4/13) sazivam

 

19. sjednicu ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

28. svibnja 2015. god. (ČETVRTAK) u 09.00 h

u velikoj županijskoj vijećnici u VINKOVCIMA, Glagoljaška 27a

 

            - Usvajanje zapisnika sa 18. sjednice

 

D N E V N I  R E D

 

 1. Godišnje izvješće o radu za 2014. god. Policijske uprave vukovarsko-srijemske

IZVJESTITELJ: - Miroslav Puž, ovlašten za obavljanje poslova načelnika PU

 

 1. a) Izvješće o poslovanju Uprave za ceste vukovarsko-srijemske županije za 2014. god.

b) Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na godišnji obračun o izvršenju Plana Uprave za ceste vukovarsko-srijemske županije za razdoblje 01.01.2014.–31.12.2014. god.

IZVJESTITELJ: - Željko Galić, ravnatelj ŽUC-a

 

 1. Godišnji izvještaj rada obrane od tuče za vukovarsko-srijemsku županiju u 2014. god.

IZVJESTITELJ: - Velimir Osman, voditelj Službe za praćenje i ublažavanje posljedica nepogoda DHMZ

 

4.      Izvješće o poslovanju za 2014. god. sa revizorskim izvješćem Plinare Istočne Slavonije d.o.o. Vinkovci

IZVJESTITELJICA: - Marija Ratkić, direktorica PIS-a

 

 1. Izvješće o radu za 2014. god. Centra za socijalnu skrb:

            a) Vinkovci

            b) Vukovar

            c) Županja

IZVJESTITELJI: - Milica Benić, Ljubica Mudri, Saša Užarević - ravnatelji

 

 1. Izvješće o radu za 2014. god. Domova za starije i nemoćne osobe:

            a) Vinkovci

            b) Vukovar

            c) Ilok

IZVJESTITELJI: - Gordana Trifunović, Željka Rajković, Darija Nikolić - ravnateljice

 

 1. Informacija o izvršenim ulaganjima u infrastrukturu u vukovarsko-srijemskoj županiji u 2014. god.

IZVJESTITELJ: - Zdenko Podolar, pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo

 

 1. Izvješće o stanju minsko sumnjivog prostora u vukovarsko-srijemskoj županiji za 2014. god.

IZVJESTITELJ: - Zlatko Pavlović, tajnik Fonda za razminiranje VSŽ

 

 1. Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima za financiranje tekućih izdataka i investicijskog      održavanja osnovnih škola u 2015. god.
 2. Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima za financiranje tekućih izdataka i investicijskog      održavanja srednjih škola i učeničkog doma u 2015. god.
 3. Prijedlog Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih i srednjih škola u 2015. god.
 4. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na uknjižbu prava vlasništva nekretnina na ime Osnovne škole Markušica
 5. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prodaju zemljišta u vlasništvu Osnovne škole Zrinskih, Nuštar

IZVJESTITELJICA po točkama 9, 10, 11, 12 i 13: - Jadranka Mustapić Karlić, pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje i šport

 

 1. Prijedlog Odluke o rasporedu sredstava po Programu javnih potreba za 2015. god. u:

            a) kulturi

            b) tehničkoj kulturi

IZVJESTITELJ: - Viktor Lukačević, pročelnik Upravnog odjela za turizam i kulturu

 

 1. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku o osnivanju nove poslovne jedinice-ordinacije      dentalne medicine Doma zdravlja Vinkovci

IZVJESTITELJICA: - Blanka Pripužić, pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo

 

16.  Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članice Školskog odbora Osnovne škole dr. Franjo Tuđman, Šarengrad

IZVJESTITELJ: - Dražen Milinković, predsjednik Odbora za izbor i imenovanja

 

 

A K T U A L N I  S A T                                                               

                                                                                             

 

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

Antun Žagar, ing. graf.

Vrh