Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

18. sjednica Skupštine 05.03.2015.

18. sjednica ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

05. ožujka 2015. god. (ČETVRTAK) u 09.00 h

u velikoj županijskoj vijećnici u VINKOVCIMA, Glagoljaška 27a

- Usvajanje zapisnika sa 17. sjednice

D N E V N I  R E D

 1. Prijedlog Strategije razvoja turizma Vukovarsko-srijemske županije (2015.-2020. god.)

IZVJESTITELJ: - Prof. dr. sc. Zdenko Tomčić, prodekan za nastavu Visoke poslovne škole s pravom javnosti Višnjan

 1. a) Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Financijskog plana Uprave za ceste za      2015. god. i projekcije za 2016. i 2017. god.

b) Plan gradnje i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2015. god.

IZVJESTITELJ: - Željko Galić, ravnatelj ŽUC-a

 1. a) Program javnozdravstvenih mjera u zaštiti zdravlja pučanstva Vukovarsko-srijemske županije u 2015.      god.

b) Plan monitoringa zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju u Vukovarsko-srijemskoj županiji u 2015. god.

IZVJESTITELJICA: - Kata Krešić, ravnateljica Zavoda za javno zdravstvo VSŽ

4. Rasprava o odluci promjene Plana gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2007.-2015. godine sa posebnim osvrtom utjecaja na Vukovarsko-srijemsku županiju

IZVJESTITELJ: - Vladimir Smolčić, direktor Eko-sustava d.o.o.

 1. Izvješće o međunarodnoj suradnji i EU poslovima u 2014. god.

IZVJESTITELJICA: - Gabrijela Žalac, pročelnica Upravnog odjela za međ. suradnju i EU poslove

 1. Izvješće o radu i aktivnostima

a) Županijske koordinacije za ljudska prava

b) Županijskog povjerenstva za ravnopravnost spolova

            IZVJESTITELJICA: - Ivana Arambašić, tajnica Koordinacije i Povjerenstva

 1. Prijedlog Odluke o  pristupanju Vukovarsko-srijemske županije Europskoj povelji o      ravnopravnosti žena i muškaraca na lokalnoj razini

IZVJESTITELJ: - Đorđe Ćurčić, predsjednik Povjerenstva za ravnopravnost spolova VSŽ

 1. a) Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja u Vukovarsko-srijemskoj županiji za 2014. god.

b) Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja u Vukovarsko-srijemskoj županiji za 2015. god.

IZVJESTITELJ: - Zdravko Kelić, načelnik Stožera zaštite i spašavanja

 1. Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija za      zdravstvene ustanove u 2015. god.

IZVJESTITELJICA: - Blanka Pripužić, pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo

 1. Prijedlog:

a) Odluke o kriterijima i mjerilima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe u 2015. god.

b)Odluke o kriterijima i mjerilima materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i pomoći za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva u 2015. god.

 1. Prijedlog Odluke o davanju  suglasnosti na Statut:

a) Doma za starije i nemoćne osobe Vinkovci

b) Doma za starije i nemoćne osobe Vukovar

c) Doma za starije i nemoćne osobe Ilok

IZVJESTITELJ po točkama 10 i 11 - Mato Golubičić, pročelnik Upravnog odjela za socijalnu skrb

 1. Prijedlog Plana Mreže dječjih vrtića na području Vukovarsko-srijemske županije

13.  Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na:

a) uknjižbu prava vlasništva sa Osnovne škole Ane Katarine Zrinski iz Retkovaca u korist Općine Ivankovo (kč.br. 585 k.o. Retkovci)

b) darovanju nekretnine u vlasništvu Osnovne škole Ane Katarine Zrinski iz Retkovaca Općini Ivankovo ( kč.br. 464 k.o. Retkovci)

c) prijenos vlasništva Osnovne škole Julija Benešića iz Iloka na Komunalije d.o.o. Ilok (kč. br. 1523/2 k.o. Ilok)

IZVJESTITELJICA po točkama 12 i 13: - Jadranka Mustapić Karlić, pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje i šport

 1. Informacija o ostvarenjima biljne proizvodnje u 2014. god.

IZVJESTITELJ: - Andrija Matić, pročelnik Upravnog odjela za polj., šumarstvo i ruralni razvoj

 1. a) Prijedlog Odluke o  pokretanju postupka trajne zaštite i osiguranim financijskim sredstvima za      izradu posebne geodetske podloge, provođenje postupka proglašenja i akta o      proglašenju geološkog spomenika prirode „Gorjanovićev praporni profil“ u      Vukovaru

b) Prijedlog Izjave o osiguranju sredstava za upravljanje geološkim spomenikom prirode „Gorjanovićev praporni profil“ u Vukovaru

IZVJESTITELJ: - Nikola Križanac, ravnatelj Javne ustanove za upr. zaš. prir. vrijednostima

 1. Prijedlog Rješenja o  razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Julija      Benešića , Ilok
IZVJESTITELJ: - Dražen Milinković, predsjednik Odbora za izbor i imenovanja

A K T U A L N I  S A T

Vrh