Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

17. sjednica Skupštine 18.12.2014.

17. sjednica ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

18. prosinca 2014. god. (ČETVRTAK) u 09.00 h

u velikoj županijskoj vijećnici u VINKOVCIMA, Glagoljaška 27a

            Usvajanje zapisnika sa 14. i 15. sjednice

D N E V N I  R E D

 1. Izvješće Mandatnog  povjerenstva

IZVJESTITELJ: - Stjepan Abramović, predsjednik Mandatnog povjerenstva

 1. Prijedlog II. izmjena i  dopuna proračuna Vukovarsko-srijemske županije za 2014. god.

 1. a) Prijedlog Proračuna Vukovarsko-srijemske županije za 2015. god. sa projekcijom za razdoblje      2016.-2017.

b) Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Vukovarsko-srijemske županije za 2015. god.

IZVJESTITELJICA po točkama 2 i 3: - Sandra Adžaga, pročelnica Upravnog odjela za financije

 1. Prijedlog Odluke o davanju  suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Vinkovci o osnivanju nove poslovne jedinice-ordinacije dentalne medicine u Privlaci

IZVJESTITELJ: - Petar Kulić, ravnatelj Doma zdravlja Vinkovci

5. Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima za financiranje tekućih izdataka i investicijskog      održavanja osnovnih škola u 2014. god.

6. Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima za financiranje tekućih izdataka i investicijskog      održavanja srednjih škola i učeničkog doma u 2014. god.

7.  Prijedlog Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih i srednjih škola u 2014. god.

 1. a) Prijedlog Odluke o  davanju suglasnosti na uknjižbu prava vlasništva na nekretninu u k.o.      Prkovci na ime Osnovne škole Ane Katarine Zrinski, Retkovci

b) Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku Školskog odbora Osnovne škole Stari Jankovci za prodaju stanova u vlasništvu Škole

IZVJESTITELJICA po točkama 5, 6, 7 i 8 - Jadranka Mustapić Karlić, pročelnica UO za obraz. i šport

 1. Prijedlog Odluke o zaštiti  izvorišta „Cerić“
IZVJESTITELJ: - Franjo Bilić, predsjednik Povjerenstva

              

 1. Prijedlog Odluke o produljenju trajanja Razvojne strategije Vukovarsko-srijemske županije      2011.-2013.
 2. Prijedlog Odluke o sklapanju  Sporazuma o suradnji i zajedničkom korištenju prostora ureda      Predstavništva u Bruxellesu

IZVJESTITELJICA po točkama 10 i 11: - Gabrijela Žalac, pročelnica Upravnog odjela za međunarodnu suradnju i EU poslove

 1. Prijedlog  Odluke o osnivanju trgovačkog društva sa ograničenom odgovornošću      AGROPANNONIA d.o.o.

            IZVJESTITELJ: - Ivan Rimac, direktor Agencije Hrast d.o.o.

 1. Prijedlog  donošenja Odluke o podnošenju Zahtjeva za pokretanje postupka ocjene  suglasnosti s Ustavom Republike Hrvatske Zakona o gradnji, Zakona o  prostornom uređenju i Izmjenama i dopunama Državnog proračuna za 2014.  god.

IZVJESTITELJICA: - Ida Kuić, ovlaštena za obavljanje poslova pročelnika Upravnog odjela za pravne poslove i imovinu

 1. Prijedlog Plana rada Županijske skupštine za 2015. god.

IZVJESTITELJ: - Antun Žagar, predsjednik Skupštine

 1. Prijedlog Rješenja o razrješenju:

a) člana Upravnog vijeća Doma zdravlja Vinkovci

b) člana Odbora za prostorno uređenje i zaštitu okoliša

c) člana Odbora za naobrazbu, znanost, kulturu i šport

d) članova Odbora za energetsku učinkovitost

IZVJESTITELJ: - Dražen Milinković, predsjednik Odbora za izbor i imenovanja

Vrh