Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

15. sjednica skupštine - 20.12.2018.

Na temelju članka 34. stavka 3. i 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/15, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15-ispravak i 123/17), članka 26. Statuta Vukovarsko-srijemske županije („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 3/18) te članka 19. i 40. Poslovnika Županijske skupštine Vukovarsko-srijemske županije („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj 3/18) sazivam

 

15. sjednicu ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

20. prosinca 2018. god. (četvrtak) u 09.00 sati

u velikoj županijskoj vijećnici u

VINKOVCIMA, GLAGOLJAŠKA 27A

 

            Usvajanje zapisnika sa 14. sjednice

 

D N E V N I  R E D

  

1. Prijedlog III. izmjena i dopuna proračuna Vukovarsko-srijemske županije za 2018. godinu

IZVJESTITELJICA: - Sandra Adžaga, v.d. pročelnice Službe za poslove proračuna i javnih financija

  

2. a) Prijedlog Plana gradnje i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2019. godinu

b) Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Financijski plan Uprave za ceste Vukovarsko-srijemske županije za 2019. god. i projekcije za 2020.-2021. god.

c) Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti o zaduživanju Uprave za ceste Vukovarsko-srijemske županije

IZVJESTITELJ: - Željko Galić, ravnatelj ŽUC-a

  

3. Prijedlog Programa za poticanje razvoja poduzetništva na području Vukovarsko-srijemske županije za razdoblje od 2019.-2022. godine

IZVJESTITELJICA: - Zrinka Čobanković, pročelnica UO za gospodarstvo i regionalni razvoj

  

4. Plan rada Županijske skupštine za 2019. godinu

IZVJESTITELJ: - Dražen Milinković, predsjednik Skupštine

 

                   A K T U A L N I  S A T

 

Molim Vašu nazočnost, a u slučaju izostanka javiti na tel. 332-500, 344-172 ili 098-295-456.   

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

Dražen Milinković, dipl. ing.

 

Vrh