Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

11. sjednica Skupštine 13.05.2014.

D N E V N I  R E D

 

 1. Stanje i perspektive PPDS-i i ruralnog prostora u svjetlu nove zakonske regulative
IZVJESTITELJI: - Željko Cirba-zamjenik župana; Andrija Matić-pročelnik UO za poljoprivredu, šumarstvo i ruralni razvoj; Zdenko Podolar-pročelnik UO za gospodarstvo; Mato Puljić-viši savjetnik specijalist

 

 1. a) Izvješće o poslovanju Uprave za ceste Vukovarsko-srijemske županije za 2013. god.

b) Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Godišnji obračun o izvršenju Plana Uprave za ceste Vukovarsko-srijemske županije za razdoblje 01.01.2013.-31.12.2013. god.

 

 1. a) Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Financijskog plana Uprave za ceste

b) Plan gradnje i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2014. god.

IZVJESTITELJ po točkama 2 i 3: - Željko Galić, ravnatelj ŽUC-a

 

 1. a) Godišnje izvješće o nezaposlenosti i zapošljavanju u 2013. god. Hrvatskog zavoda za      zapošljavanje Područnog ureda Vinkovci

b) Izvješće o stanju na tržišta rada u 2013. god. Područnog ureda Vukovar

IZVJESTITELJI: - Mario Paljušaj i Jasna Kolar, predstojnici

 

 1. Izvješće o radu Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Vukovarsko-srijemske županije

IZVJESTITELJICA: - Jasna Kolar, predsjednica LPZ-a VSŽ

 

 1. Prijedlog Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja ne nefinancijskoj imovini osnovnih i srednjih škola u 2014. god.

 

 1. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku Školskog odbora Osnovne škole Zrinskih Nuštar na prodaju zemljišta u vlasništvu Škole

IZVJESTITELJICA po točkama 6 i 7: - Marija Kranjčević, zamjenica pročelnice UO za obrazovanje i šport

 

 1. Prijedlog Rješenja o imenovanju člana Upravnog vijeća:

a) Doma za starije i nemoćne osobe Vinkovci

b) Doma za starije i nemoćne osobe Vukovar

 

 1. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana/ice:

a) Školskog odbora Tehničke škole Županja

b) Školskog odbora Drvodjelsko tehničke škole Vinkovci

c) Domskog odbora Doma učenika Vukovar

 

 1. Prijedlog Rješenja o izboru:

a) predsjednika Odbora za financije i proračun

b) člana Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

 

 1. Prijedlog Rješenja o razrješenju zamjenika načelnika i člana Stožera zaštite i spašavanja      Vukovarsko-srijemske županije, te imenovanju tajnika i člana Stožera
IZVJESTITELJ po točkama 8, 9, 10 i 11: - Dražen Milinković, predsjednik Odbora za izbor i imenovanja

 

AKTUALNI SAT

Vrh