Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

Županja

Sjedište: J.J.Strossmayera 1, Županja
Telefon: 032/831-125
Telefax: 032/830-474
e-mail: gradsko.poglavarstvo.zupanja@vk.htnet.hr
web: www.zupanja.hr

Gradonačelnik: Davor Miličević, dipl.iur.

Površina: 90,14 m2

Broj naselja: 1

Naselja: Županja

Broj stanovnika (popis 2001.): 13.775

Vrh