Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

Sotinska ada

fullscreen Sotinska ada (1).jpg Sotinska ada (1).jpg
Sotinska ada (1).jpg
fullscreen Sotinska ada (2).jpg Sotinska ada (2).jpg
Sotinska ada (2).jpg
fullscreen Sotinska ada (3).jpg Sotinska ada (3).jpg
Sotinska ada (3).jpg

Vizura sa sotinske ade... obzirom da i onako imamo malo ada ( riječnih otoka na Dunavu) mišljenej je stručnjaka iz kako ih sve treba staviti u kategoriju zaštite Posbni rezervat šumske vegetacije...

Vrh