Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

Ljubičasta uljna buba

fullscreen Ljubičasta uljna buba Ljubičasta uljna buba
Ljubičasta uljna buba

Stari naziv za ovu vrstu potječe od grčke riječi "bupreste" koja znači "onaj koji nadima stoku". Smatralo se da ako govedo, konj, ovca ili koza progutaju ovu bubu, će doći do nadutosti i uginuća. Na engleskom jeziku naziv " violet oil beetle", bi značilo " ljubičasta uljna buba", nazvana tako jer u opasnosti ispušta žutu uljastu tekućinu.  Izražena je velika površina mekog tijela na uštrb malih pokrovnih krilaca (elytre), što znači da se kukac ima male ili nikakve koristi od pokrovnih krilaca i da se prvenstveno pouzdaje u žutu uljastu tekućinu kao obrambenu metodu, prvenstveno od ptica. Fotografirano uz rijeku Bosut- Bazjaš. Ličinke ove vrste su veoma hitre i pokretljive. Penju se na vrhove cvijeća kako bi iskoristile priliku i zakačile se na tijelo solitarnih pčela. Ovako zakačeni " slijepi putnici" putuju do kolonije pčela, gdje im je i odredišna postaja, te se uhvate pčelinjih ličinki kojima se hrane u prvoj fazi svojega života. Kasnije, sa starenjem, hrane se medom i peludom.    ( Foto: stručni voditelj Pavao Dragičević)     

Vrh