Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

Livadna gušterica

fullscreen livadna gušterica (1).jpg livadna gušterica (1).jpg
livadna gušterica (1).jpg
fullscreen livadna gušterica (2).jpg livadna gušterica (2).jpg
livadna gušterica (2).jpg

Fotografija livadne gušterice ( Lacerta agilis ili Podarcis agilis),  fotografirana na otočkim čistinama

Vrh