Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

Domovinski rat - Ilok

fullscreen Ilok, rujan, 1991. - Hrvatski vojnici Ilok, rujan, 1991. - Hrvatski vojnici
Ilok, rujan, 1991. - Hrvatski vojnici
Mario Filipi
fullscreen Ilok, 6.10.1991. - Žene odlaze na most na razgovor s predstavnicima novosadskog korpusa JNA (pukovnikom Petrom Grahovcem) Ilok, 6.10.1991. - Žene odlaze na most na razgovor s predstavnicima novosadskog korpusa JNA (pukovnikom Petrom Grahovcem)
Ilok, 6.10.1991. - Žene odlaze na most na razgovor s predstavnicima novosadskog korpusa JNA (pukovnikom Petrom Grahovcem)
fullscreen Ilok, 6. 10.1991. - Žene odlaze na most na razgovor s predstavnicima novosadskog korpusa JNA (pukovnikom Petrom Grahovcem) Ilok, 6. 10.1991. - Žene odlaze na most na razgovor s predstavnicima novosadskog korpusa JNA (pukovnikom Petrom Grahovcem)
Ilok, 6. 10.1991. - Žene odlaze na most na razgovor s predstavnicima novosadskog korpusa JNA (pukovnikom Petrom Grahovcem)
fullscreen Ilok, 6.10.1991. - Žene odlaze na most na razgovor s predstavnicima novosadskog korpusa JNA (pukovnikom Petrom Grahovcem) Ilok, 6.10.1991. - Žene odlaze na most na razgovor s predstavnicima novosadskog korpusa JNA (pukovnikom Petrom Grahovcem)
Ilok, 6.10.1991. - Žene odlaze na most na razgovor s predstavnicima novosadskog korpusa JNA (pukovnikom Petrom Grahovcem)
fullscreen Ilok, 17.10.1991. - odlazak u progonstvo Ilok, 17.10.1991. - odlazak u progonstvo
Ilok, 17.10.1991. - odlazak u progonstvo
Zdenko Dobošević
fullscreen Ilok, 17.10.1991. - odlazak u progonstvo Ilok, 17.10.1991. - odlazak u progonstvo
Ilok, 17.10.1991. - odlazak u progonstvo
Zdenko Dobošević
fullscreen Ilok, 17.10.1991. - odlazak u progonstvo Ilok, 17.10.1991. - odlazak u progonstvo
Ilok, 17.10.1991. - odlazak u progonstvo
Zdenko Dobošević
Vrh