Vukovarsko-srijemska županija - novosti http://www.vusz.hr Novosti Odluka o poništenju oglasa - Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme u Upravni odjel za opće poslove – viši referent za poslove javne nabave http://www.vusz.hr//novosti-najave-i-sluzbene-obavijesti/odluka-o-ponistenju-oglasa-oglas-za-prijam-u-sluzbu-na-odredeno-vrijeme-u-upravni-odjel-za ... AGFJ62LWJZLSS73N Tue, 26 Mar 2019 14:47:45 GMT Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme u Upravni odjel za opće poslove – viši referent za poslove javne nabave http://www.vusz.hr//novosti-najave-i-sluzbene-obavijesti/oglas-za-prijam-u-sluzbu-na-odredeno-vrijeme-u-upravni-odjel-za-opce-poslove-visi-referent ... 3LBJSQ82FDCMD4KR Fri, 22 Mar 2019 13:46:44 GMT Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme u Službu za prostorno planiranje, gradnju i zaštitu okoliša Vukovarsko-srijemske županije - viši stručni suradnik za prostorno planiranje i gradnju http://www.vusz.hr//novosti-najave-i-sluzbene-obavijesti/oglas-za-prijam-u-sluzbu-na-odredeno-vrijeme-u-sluzbu-za-prostorno-planiranje-gradnju-i-za-1 ... XYPJMF3V2MPM9M3M Thu, 14 Mar 2019 15:02:27 GMT Natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u UO za sport, mlade i demografijua - viši stručni suradnik za sport, mlade i demografiju http://www.vusz.hr//novosti-najave-i-sluzbene-obavijesti/natjecaj-za-prijam-u-sluzbu-na-neodredeno-vrijeme-u-uo-za-sport-mlade-i-demografijua-visi- ... BBUJKLVLPRP6YPYW Wed, 06 Mar 2019 15:09:56 GMT Javni poziv za prijam polaznika na stručno osposobljavanje u VSŽ 2019 http://www.vusz.hr//novosti-najave-i-sluzbene-obavijesti/javni-poziv-za-prijam-polaznika-na-strucno-osposobljavanje-u-vsz-2019 ... 6K925ZMKXBQFQYY7 Wed, 27 Feb 2019 12:27:48 GMT