Vukovarsko-srijemska županija - novosti http://www.vusz.hr Novosti Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto - Administrativni referent u UO za gospodarstvo i regionalni razvoj VSŽ http://www.vusz.hr//novosti-najave-i-sluzbene-obavijesti/oglas-za-prijam-u-sluzbu-na-odredeno-vrijeme-na-radno-mjesto-administrativni-referent-u-uo ... M9W2MSSWCJF8FF45 Wed, 19 Dec 2018 17:24:33 GMT Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto - Višeg stručnog suradnika za poslove Skupštine u UO za opće poslove VSŽ http://www.vusz.hr//novosti-najave-i-sluzbene-obavijesti/oglas-za-prijam-u-sluzbu-na-odredeno-vrijeme-na-radno-mjesto-viseg-strucnog-suradnika-za-p-3 ... H4LJ9Q8XJTBMSQKT Wed, 19 Dec 2018 17:17:33 GMT Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme - viši referent za poljoprivredu i ruralni razvoj u UO za poljoprivredu i infrastrukturu VSŽ http://www.vusz.hr//novosti-najave-i-sluzbene-obavijesti/javni-natjecaj-za-prijam-u-sluzbu-na-neodredeno-vrijeme-visi-referent-za-poljoprivredu-i-r ... B8M23QECDVX6PT34 Wed, 12 Dec 2018 14:22:15 GMT Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme - računovodstveni referent u Službi za poslove proračuna i javnih financija VSŽ http://www.vusz.hr//novosti-najave-i-sluzbene-obavijesti/oglas-za-prijam-u-sluzbu-na-odredeno-vrijeme-racunovodstveni-referent-u-sluzbi-za-poslove- ... GYE2GFLTX24LRS5H Tue, 04 Dec 2018 12:17:57 GMT Peti ponovljeni javni natječaj za prodaju motornih vozila u vlasništvu Vukovarsko-srijemske županije http://www.vusz.hr//novosti-najave-i-sluzbene-obavijesti/peti-ponovljeni-javni-natjecaj-za-prodaju-motornih-vozila-u-vlasnistvu-vukovarsko-srijemsk ... 9EG2W2HVA7NGYRKZ Fri, 23 Nov 2018 07:53:07 GMT