Vukovarsko-srijemska županija - novosti http://www.vusz.hr Novosti Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme u Upravnom odjelu za turizam i kulturu Vukovarsko-srijemske županije - viši stručni suradnik za kulturu http://www.vusz.hr//novosti-najave-i-sluzbene-obavijesti/oglas-za-prijam-u-sluzbu-na-odredeno-vrijeme-u-upravnom-odjelu-za-turizam-i-kulturu-vukova ... P2RJNHNAPCTF355N Fri, 03 May 2019 08:28:34 GMT Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme u Upravnom odjelu za gospodarstvo i regionalni razvoj Vukovarsko-srijemske županijena radno mjesto - viši stručni suradnik za gospodarstvo http://www.vusz.hr//novosti-najave-i-sluzbene-obavijesti/oglas-za-prijam-u-sluzbu-na-odredeno-vrijeme-na-radno-mjesto-visi-strucni-suradnik-za-gosp ... F2325YAUY3KYWUES Fri, 03 May 2019 00:40:03 GMT Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme u Upravnom odjelu za turizam i kulturu Vukovarsko-srijemske županije - referent http://www.vusz.hr//novosti-najave-i-sluzbene-obavijesti/oglas-za-prijam-u-sluzbu-na-odredeno-vrijeme-u-upravnom-odjelu-za-turizam-i-kulturu-vukova-1 ... SU72W98CVWSXYULP Fri, 03 May 2019 00:33:04 GMT Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme u Službu za prostorno planiranje, gradnju i zaštitu okoliša Vukovarsko-srijemske županije - viši stručni suradnik za prostorno planiranje i gradnju http://www.vusz.hr//novosti-najave-i-sluzbene-obavijesti/oglas-za-prijam-u-sluzbu-na-odredeno-vrijeme-u-sluzbu-za-prostorno-planiranje-gradnju-i-za-2 ... JXXJ8W2HEB2KYAXT Thu, 25 Apr 2019 07:49:40 GMT Natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Upravni odjel za sport, mlade i demografiju- viši stručni suradnik za sport, mlade i demografiju http://www.vusz.hr//novosti-najave-i-sluzbene-obavijesti/natjecaj-za-prijam-u-sluzbu-na-neodredeno-vrijeme-u-upravni-odjel-za-sport-mlade-i-demogra ... ZCZJU8ACF66GYG6W Fri, 19 Apr 2019 12:13:23 GMT