Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

Županijskom popisnom povjerenstvu predana tehnička dokumentacija za provedbu Popisa stanovništva 2011

  • 01. ožujka 2011.
  • Ostalo
fullscreen Županijskom popisnom povjerenstvu predana tehnička dokumentacija za provedbu Popisa stanovništva 2011 (1).jpg Županijskom popisnom povjerenstvu predana tehnička dokumentacija za provedbu Popisa stanovništva 2011 (1).jpg
Županijskom popisnom povjerenstvu predana tehnička dokumentacija za provedbu Popisa stanovništva 2011 (1).jpg
fullscreen Županijskom popisnom povjerenstvu predana tehnička dokumentacija za provedbu Popisa stanovništva 2011 (2).jpg Županijskom popisnom povjerenstvu predana tehnička dokumentacija za provedbu Popisa stanovništva 2011 (2).jpg
Županijskom popisnom povjerenstvu predana tehnička dokumentacija za provedbu Popisa stanovništva 2011 (2).jpg

Državna geodetska uprava - Područni ured za katastar Vukovar, Županijskom popisnom povjerenstvu predala je tehničku dokumentaciju za provedbu Popisa stanovništva, kućanstava i stanova 2011. koji će se u vremenu od 1. do 28. travnja provesti na području čitave Republike Hrvatske.

U Vukovarsko-srijemskoj županiji prijavljivanje kandidata za popisivače ili kontrolore koji će sudjelovati u popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Hrvatskoj je završilo, a na 31 popisni centar, u 26 općina i pet gradova, prijavilo se 3.928 kandidata.

Ispis
Vrh