Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

Župan primio predsjednike Vijeća i predstavnike nacionalnih manjina

  • 06. lipnja 2019.
  • Ostalo, Ured župana
fullscreen Župan primio predsjednike Vijeća i predstavnike nacionalnih manjina (1).jpg Župan primio predsjednike Vijeća i predstavnike nacionalnih manjina (1).jpg
Župan primio predsjednike Vijeća i predstavnike nacionalnih manjina (1).jpg
fullscreen Župan primio predsjednike Vijeća i predstavnike nacionalnih manjina (2).jpg Župan primio predsjednike Vijeća i predstavnike nacionalnih manjina (2).jpg
Župan primio predsjednike Vijeća i predstavnike nacionalnih manjina (2).jpg
fullscreen Župan primio predsjednike Vijeća i predstavnike nacionalnih manjina (3).jpg Župan primio predsjednike Vijeća i predstavnike nacionalnih manjina (3).jpg
Župan primio predsjednike Vijeća i predstavnike nacionalnih manjina (3).jpg
fullscreen Župan primio predsjednike Vijeća i predstavnike nacionalnih manjina (4).jpg Župan primio predsjednike Vijeća i predstavnike nacionalnih manjina (4).jpg
Župan primio predsjednike Vijeća i predstavnike nacionalnih manjina (4).jpg
fullscreen Župan primio predsjednike Vijeća i predstavnike nacionalnih manjina (5).jpg Župan primio predsjednike Vijeća i predstavnike nacionalnih manjina (5).jpg
Župan primio predsjednike Vijeća i predstavnike nacionalnih manjina (5).jpg
fullscreen Župan primio predsjednike Vijeća i predstavnike nacionalnih manjina (6).jpg Župan primio predsjednike Vijeća i predstavnike nacionalnih manjina (6).jpg
Župan primio predsjednike Vijeća i predstavnike nacionalnih manjina (6).jpg
fullscreen Župan primio predsjednike Vijeća i predstavnike nacionalnih manjina (7).jpg Župan primio predsjednike Vijeća i predstavnike nacionalnih manjina (7).jpg
Župan primio predsjednike Vijeća i predstavnike nacionalnih manjina (7).jpg
fullscreen Župan primio predsjednike Vijeća i predstavnike nacionalnih manjina (8).jpg Župan primio predsjednike Vijeća i predstavnike nacionalnih manjina (8).jpg
Župan primio predsjednike Vijeća i predstavnike nacionalnih manjina (8).jpg
fullscreen Župan primio predsjednike Vijeća i predstavnike nacionalnih manjina (9).jpg Župan primio predsjednike Vijeća i predstavnike nacionalnih manjina (9).jpg
Župan primio predsjednike Vijeća i predstavnike nacionalnih manjina (9).jpg

Župan Božo Galić primio je predstavnike vijeća nacionalnih manjina Vukovarsko-srijemske županije, zajedno sa zamjenicima Đorđem Ćurčićem i Josipom Dabrom.

Na prijamu su bili nazočni: zamjenik predsjednice Vijeća mađarske nacionalne manjine Šandor Miškolci, predsjednik Vijeća slovačke manjine Milan Pucovski, predsjednik Vijeća rusinske manjine Joakim Erdelji, predsjednik Vijeća srpske manjine Svetislav Mikerević  te predsjednik Vijeća bošnjačke nacionalne manjine Zijat Pezerović .

Od predstavnika nacionalnih manjina ukrajinske, njemačke i albanske prijemu su nazočili  predstavnica ukrajinske Tatyana Kochnyeva, te zamjenica predstavnice njemačke manjine Martina Uglik.

Župan Galić čestitao je na izboru predsjednicima i zamjenicima svih Vijeća nacionalnih manjina kao i predstavnicama nacionalnih manjina. Spomenuo dosadašnju dobru suradnju s predsjednicima i predstavnicima nacionalnih manjina u našoj županiji. Istaknuta je daljnja suradnja  na zajedničkim projektima svih nacionalnih manjina, kao i drugi projekti.

Predsjednik Vijeća slovačke nacionalne manjine Pucovski, jedan od najdugotrajnijih predsjednika Vijeća jedne manjine, ovom prigodom je izjavio : „Nadam se kako ćemo u novom mandatu napraviti nešto više nego u prošlom, jer iako je suradnja bila dobra rezultati su nekako izostali. Što se tiče slovačke manjine istaknuo bih kako prema popisu od 2011. godine u našoj županiji živi 1385 Slovaka, a o toga u Iloku  1185 Slovaka. Imamo 3 Matice slovačke i to: Matica slovačka Ilok, Matica slovačka Radoš u Iloku kao i Matica slovačka Soljani. Što se tiče plana za daljnji rad Vijeća, nedavno sam sa županom Galićem i njegovim suradnicima posjetio Bratislavu s kojima ćemo, vjerujemo, postići dobru suradnju. Naime, Srednja škola u Iloku, koja je prošli tjedan proslavila 120 godina postojanja, ima problema zbog jako malo upisanih učenika u poljoprivredne smjerove a isto tako u Bratislavskom upravnom kraju je  Srednja strukovna škola za vinarstvo i uzgoj voća u gradu Modra, koju također upisuje malo učenika te imamo slične probleme, pa mislimo kako će ta suradnja dviju škola biti prva poveznica naše županije s Bratislavskim upravnim krajem. Za daljnju suradnju vidimo u turizmu, gospodarstvu a posebno u vinarstvu i tu  imamo dosta dodirnih točaka za razvijanje zajedničke suradnje u tim pravcima. Isto tako vidimo mogućnosti za suradnju s Vojvodinom, gdje također žive nacionalne manjine a mi Slovaci smo sekundarna migracija iz Vojvodine, pa vjerujem kako ćemo ovaj mandat dobro iskoristiti.“

Vijeća nacionalnih manjina i predstavnik manjina, su tijela putem kojih pripadnici nacionalnih manjina imaju pravo sudjelovati u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima. Tako vijeća mogu predlagati tijelima Županije mjere za unapređenje položaja nacionalnih manjina u Vukovarsko-srijemskoj županiji, uključujući predlaganje općih akata kojima se uređuju pitanja značajna za nacionalnu manjinu koja ih donose.

Ispis
Vrh