Izbornik
heeader image

Župan Božo Galić uručio uvjerenja o položenom stručnom ispitu za turističkog vodiča

  • 26. srpnja 2012.
  • Turizam i kultura
fullscreen Župan Božo Galić uručio uvjerenja o položenom stručnom ispitu za turističkog vodiča
Župan Božo Galić uručio uvjerenja o položenom stručnom ispitu za turističkog vodiča
fullscreen Župan Božo Galić uručio uvjerenja o položenom stručnom ispitu za turističkog vodiča
Župan Božo Galić uručio uvjerenja o položenom stručnom ispitu za turističkog vodiča

Vukovarsko-srijemska županija je u suradnji sa Institutom za demokraciju tijekom 2012.godine provodila projekt „Klub turističkih vodiča Vukovarsko-srijemske županije“ koji je financiran iz programa Međunarodna mreža fondacija Otvoreno društvo. Provedba projekta planirana je u 3 faze: edukacija za turističke vodiče, osnivanje Kluba turističkih vodiča Vukovarsko-srijemske županije te promocija. Cilj projekta je stvaranje kvalitetnog tima certificiranih turističkih vodiča koji će turiste i posjetitelje upoznavati s postojećim, ali i budućim turističkim tematskim putovima, proizvodima i programima Vukovarsko-srijemske županije.

Dodjela uvjerenja o položenom stručnom ispitu za turističkog vodiča sudionicima edukacije održana je u maloj županijskoj vijećnici, palača Srijem Vukovar, a uvjerenja sudionicima uručio je župan vukovarsko-srijemski Božo Galić, čime je završena prva faza projekta „Edukacija za turističke vodiče“  koja se u suradnji s Ekonomskim fakultetom iz Osijeka provodila od ožujka do lipnja 2012. godine, a obuhvaćala je provedbu edukacije za turističke vodiče koja je uključila 20 sudionika s područja naše županije.

Pomoćnik pročelnice Upravnog odjela za međunarodnu suradnju i regionalni razvoj Vukovarsko-srijemske županije te voditelj ovog projekta mr.sc.Mario Banožić izrazio je čestitke sudionicima edukacije te istaknuo kako će do kraja godine biti provedene i druge dvije faze projekta, odnosno osnivanje Kluba turističkih vodiča Vukovarsko-srijemske županije i kreiranje Internet stranice Kluba te promocija.

Ispis
Vrh