Izbornik
heeader image

Župan Božo Galić otvorio je Međunarodni skup o slatkovodnom ribarstvu

  • 14. travnja 2010.
  • Poljoprivreda, šumarstvo i ruralni razvoj

Vukovar – Četvrti međunarodni znanstveno-stručni skup o slatkovodnom ribarstvu pod nazivom „Hrvatsko ribarstvo, kako i kuda dalje?“ i „Ribarstvo i zaštita zdravlja riba“  započeo je danas u Vukovaru, a svečano ga je otvorio vukovarsko-srijemski župan Božo Galić, pozdravljajući sve nazočne na skupu.

Skup se održava u organizaciji Hrvatske gospodarske komore i Veleučilišta „Lavoslav Ružička“ Vukovar a pod pokroviteljstvom Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja te Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva, čiji su predstavnici govorili na skupu o slatkovodnom ribarstvu.

Stručnjaci iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Slovenije, Mađarske i Češke okupili su se kako bi raspravljali o navedenim temama te predstavili znanstvene radove o perspektivama slatkovodnog ribarstva i zaštite zdravlja ribe.

U Hrvatskoj se prije Domovinskog rata proizvodilo 12.000 tona ribe na 12.000 hektara ribnjaka, ali su se tehnološko-tehnički razlozi, te privatizacija, negativno odrazili na slatkovodno ribarstvo, i danas postoji samo 6.000 hektara ribnjičarske površine.

Tako je na hrvatskom prostoru godišnja proizvodnja slatkovodnih riba, kako u hladnovodnom tako i u toplovodnom uzgoju, 6.000 tona ali kapaciteti bi mogli omogućiti proizvodnju i do 15.000 tona.

Na skupu su procijenili, da bi Hrvatska u idućih četiri do pet godina  mogla dostići proizvodnju od 10.000 tona slatkovodne ribe, ali potrebna je nadogradnja kako u infrastrukturi tako i u preradi, jer u Hrvatskoj ne postoji ni jedan subjekt koji bi prerađivao ribu i kao takvu ponudio današnjem potrošaču.

Isto tako sudionici su zaključili da problem vodnih naknada još uvijek nije riješen, jer njihova visina u cijeni koštanja ribe iznosi 20 posto, te bi vodne naknade trebale biti minimalne, odnosno da voda za uzgoj ribe bude besplatna.

Istaknuto je kako treba riješiti i pravni status ribnjaka kao i imovinsko-pravne odnose, te uz sredstva IPARD-a i drugih EU fondova unaprijediti infrastrukturu i preradu, što bi u konačnici dovelo do razvoja ukupnog slatkovodnog ribarstva na hrvatskom prostoru.

Ispis
Vrh