Izbornik
heeader image

Terenske radionice Mladih čuvara prirode

  • 16. svibnja 2018.
  • Priroda i zaštita okoliša
fullscreen Terenske radionice Mladih čuvara prirode
Terenske radionice Mladih čuvara prirode

Program edukacije Mladih čuvara prirode, kojeg provodi Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Vukovarsko-srijemske županije u fazi je terenskih radionica. Ove godine se Program obuke Mladih čuvara prirode odvija pod okriljem Projekta „SeNs Wetlands“ HR-RS135 Programa prekogranične suradnje Interreg IPA-CBC Croatia-Serbia 2014-2020. Terenske radionice su upriličene u trajanju od četiri dana na prostoru Tompojevačkih ritova i obuhvaćaju praktičnu edukaciju o biološkoj raznolikosti koja nas okružuje a posebno je bogata na odabranom lokalitetu. U terenskim radionicama  sudjeluju učenici petih i šestih razreda  osnovne škole Lovas, Negoslavci, Mitnica iz Vukovara, Borovo, S. Glavaševića iz Vukovara, Šarengrad, Ilok, Čakovci, N. Andrića i J. Matoša iz Vukovara. Razvijanje svijesti o potrebi očuvanja biološke raznolikosti  kroz teoretske i praktične edukacije učeničke populacije, ima za osnovni cilj mlade generacije naučiti cijeniti biološku raznolikost naše županije  te osnovne pojmove i pravila ponašanja u prirodi.

Ispis
Vrh