Izbornik
heeader image

Svečano otvorenje zgrade zavoda za hitnu medicinu Vukovarsko-srijemske županije

  • 24. lipnja 2020.

REPUBLIKA HRVATSKA                                                                        

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA  ŽUPANIJA

URED ŽUPANA

 

Klasa: 032-02/20-01/37

Urbroj: 2196/1-11-20-1

Vukovar, 24. lipnja 2020.

 

 

SREDSTVIMA JAVNOG

PRIOPĆAVANJA

 

S V I M A

 

Obavještavamo vas kako će se

 

 

SVEČANO OTVORENJE ZGRADE ZAVODA ZA HITNU MEDICINU

VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE

 

održati

 

25. lipnja  (četvrtak) 2020. godine u 15:00 sati

u Vinkovcima, u ulici Vladimira Gortana 25a.

 

 

Ukupna vrijednost investicije nove zgrade Zavoda za hitnu medicinu Vukovarsko-srijemske županije zajedno sa opremanjem iznosi 8 milijuna kuna, te je u cijelosti financirana iz županijskih decentraliziranih sredstava.

Radovi su trajali dvije godine, a zemljište je poklonila Opća županijska bolnica Vinkovci.

 

 

Sandra Pinjuh

Ispis
Vrh