Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

Sjednica Savjeta za socijalnu skrb

  • 09. prosinca 2015.
  • Zdravstvo i socijalna skrb
fullscreen Sjednica Savjeta za socijalnu skrb (1).JPG Sjednica Savjeta za socijalnu skrb (1).JPG
Sjednica Savjeta za socijalnu skrb (1).JPG
fullscreen Sjednica Savjeta za socijalnu skrb (2).JPG Sjednica Savjeta za socijalnu skrb (2).JPG
Sjednica Savjeta za socijalnu skrb (2).JPG
fullscreen Sjednica Savjeta za socijalnu skrb (4).JPG Sjednica Savjeta za socijalnu skrb (4).JPG
Sjednica Savjeta za socijalnu skrb (4).JPG
fullscreen Sjednica Savjeta za socijalnu skrb (5).jpg Sjednica Savjeta za socijalnu skrb (5).jpg
Sjednica Savjeta za socijalnu skrb (5).jpg
fullscreen Sjednica Savjeta za socijalnu skrb (3).JPG Sjednica Savjeta za socijalnu skrb (3).JPG
Sjednica Savjeta za socijalnu skrb (3).JPG

Danas je  održana druga sjednica Savjeta za socijalnu skrb Vukovarsko-srijemske županije.

Sjednicom predsjedavala predsjednica Savjeta za socijalnu skrb Vukovarsko-srijemske županije gospođa Gordana Trifunović.

Na sjednici je ukratko predstavljena Strategija za osobe sa invaliditetom Vukovarsko-srijemske županije 2015.-2020. godine.

Raspravljano je o Konvenciji o pravima djeteta-Fakultativni protokol o pritužbama djece i ranoj intervenciji.

Površno se osvrnula na projekte koji se provode na području županije:

     -Projekt za podršku roditeljima-Vukovar

     -Projekt „Mobilnost u zajednici“-Županja

     -Volonterski centar Vukovarsko-srijemske županije

     -Prevalencija sarkopenije u domovima za starije u RH

Obiteljski zakon i Zakon o socijalnoj skrbi, te izmjene i dopune je temeljito je predstavio gospodin Saša Užarević, ravnatelj CZSS Županja, te ukazao na nedostatke, koji stvaraju određene poteškoće u radu i funkcioniranju.

U radu sjednice su aktivno sudjelovali svi članovi Savjeta.

Ispis
Vrh