Izbornik
heeader image

Sastanak na temu razvoja zdravstvenog turizma

  • 19. studenog 2018.
  • Zdravstvo i socijalna skrb
fullscreen Sastanak na temu razvoja zdravstvenog turizma (1).JPG
Sastanak na temu razvoja zdravstvenog turizma (1).JPG
fullscreen Sastanak na temu razvoja zdravstvenog turizma (2).JPG
Sastanak na temu razvoja zdravstvenog turizma (2).JPG

Zavod za zdravstvene usluge u turizmu Ministarstva zdravstva organizirao je sastanak s predstavnicima županija, ravnateljima specijalnih bolnica za medicinsku rehabilitaciju, lječilišta i svih zainteresiranih za razvoj zdravstvenog turizma na temu mogućnosti financiranja projekata zdravstvenog turizma. Ispred Ministarstva zdravstva sve prisutne je pozdravio pomoćnik ministra Mate Car.

Na sastancima je sudjelovao i predstavnik Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU, Velimir Žunac sa suradnicima posebno naglašavajući važnost uključivanja projekta iz sektora zdravstvenog turizma u slijedećoj razvojnoj perspektivi. Nastavno na spomenutu perspektivu predstavio je i dosadašnje učinjene kao i one planirane korake za donošenje Nacionalne razvojne strategije do 2030, čiji je glavni cilj razviti viziju Republike Hrvatske do 2030. godine, na način da se definiraju razvojni smjerovi, strateški ciljeve i ključni pokazatelji uspješnosti, te definiranjem financijskog plana i izvora financiranja za provedbu ciljeva. Posebnu pažnju treba usmjeriti ka pravovremenom prikupljanju projektne dokumentacija kako bi povlačenje sredstava u JLR(P)S bilo što brže i uspješnije. Istaknuo je i važnost u pripremi i prijavi integriranih projekata s naglaskom na udruživanje i sinergiju više županija.

Ispred Vukovarsko-srijemske županije sastanku su sudjelovali David Vlajčić, pročelnik UO za zdravstvo i Zrinka Čobanković, pročelnica UO za gospodarstvo i regionalni razvoj.

Ispis
Vrh