Izbornik
heeader image

Priopćenje povodom Međunarodnoga dana žena 8.ožujka, Povjerenstva za ravnopravnost spolova VSŽ

  • 07. ožujka 2019.
fullscreen Priopčenje povodom Međunarodnoga dana žena 8.ožujka
Priopčenje povodom Međunarodnoga dana žena 8.ožujka

Povodom Međunarodnoga dana žena 8.ožujka, Povjerenstvo za ravnopravnost spolova Vukovarsko-srijemske županije ukazuje kako unatoč brojnim pomacima posljednjih desetak godina, u Hrvatskoj još uvijek nije postignuta puna ravnopravnost muškaraca i žena. Europski parlament ove godine povodom Međunarodnog dana žena stavlja naglasak na žene u politici, želeći time ukazati na ogroman doprinos koji žene daju u politici na europskoj i nacionalnoj razini te u tom smislu želi povećati prisutnost žena na visokim menadžerskim funkcijama. Posebice iz Europskoga parlamenta pozivaju žene na glasanje i kandidaturu na sljedećim europskim izborima.

Povjerenstvo za ravnopravnost spolova Vukovarsko-srijemske županije pridružuje se ovim nastojanjima i naglašava potrebu veće političke participacije žena. Ujedno, ove godine posebno ukazuje na težak položaj žena na tržištu rada na kojemu žene nailaze na brojne prepreke i diskriminaciju temeljem dobi i majčinstva, a pogotovo na poraznu činjenica da žene i muškarci za isti posao nisu jednako plaćeni, odnosno da je ženski  rad poslovično  podcijenjen. Sve su češća izvješća o zlostavljanju i izrabljivanju žena na radnim mjestima i kršenju radničkih prava. S druge pak strane, u ukupnom broju nezaposlenih u Hrvatskoj, žene čine 58 posto. Da bi se to stanje promijenilo, potreban je ogroman napor i rad svih segmenata našeg društva, jer bez istinske ravnopravnosti spolova nema niti istinske demokracije.

Međunarodni dan žena i nastao je kao dan borbe za ekonomsku, političku i socijalnu ravnopravnost žena i muškaraca. S tom porukom borbe za ravnopravnost, Povjerenstvo za ravnopravnost spolova Vukovarsko-srijemske županije svim ženama naše županije čestita Međunarodni dan žena.

Ispis
Vrh