Izbornik
heeader image

Prezentirani su vodnogospodarski projekti u Vukovaru

  • 13. svibnja 2009.
  • Ostalo
fullscreen  Prezentirani su vodnogospodarski projekti u Vukovaru
Prezentirani su vodnogospodarski projekti u Vukovaru

U Palači Srijem u Vukovaru održana je prezentacija vodno gospodarskih projekata na području grada Vukovara u narednim godinama, koju su upriličile Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva te Hrvatske vode.

Župan Božo Galić naveo je kako su na prezentaciji predstavljeni novi projekti koji se odnose na vodno gospodarstvo u Vukovaru, a koji su financijski teški i grade se više godina.

Riječ  o uređenju obale rijeke Dunav i stare Vuke te izgradnji šetnice od Vukovara do Vučedola, izgradnji nove lučice za brodice. Planirana vrijednost ove investicije iznosi oko 200 milijuna kuna.

U okviru predstavljenih projekata je i vodno-gospodarsko uređenje i revitalizacija prostora starog korita rijeke Vuke u Vukovaru. Radovi se planiraju izvoditi u  dvije faze, a ukupna vrijednost ovoga projekta je 11 milijuna kuna.

Ministar regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva Petar Čobanković  istaknuo je kako Hrvatske vode u ovoj godini investiraju u projekte u našoj županiji  u iznosu od 200 milijuna kuna.

Generalni direktor Hrvatskih voda Jadranko Husarić naveo je kako se nastavljaju ulaganja u projekte vodnog gospodarstva u Vukovarsko-srijemskoj županiji, koji će doprinijeti razvoju grada.

Ispis
Vrh